U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Dự án

Dự án

Homestead Logistics

Điều kiện đầu tư
Điều kiện đầu tư 28/07/2017 | 6:02 PM
Tổng số việc làm đủ điều kiện từ quá trình xây dựng: Công việc sở di trú yêu cầu cho mỗi Nhà đầu tư: 10, Công việc ước lượng cho mỗi nhà đầu tư: 11.4167, Công việc dôi dư 11.4167%
Xem chi tiết >>>
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư 28/07/2017 | 6:35 PM
Từ hoạt động mua bán xác nhập đến liên doanh xây dựng và quản lý tài sản, Hillwood mang lại giá trị bền vững cho các khách hàng và đối tác.<br />
Xem chi tiết >>>
Tổng quan dự án
Tổng quan dự án 28/07/2017 | 6:18 PM
Một thành viên của tập đoàn Hillwood Development đã cung cấp Đảm bảo Hoàn thành trực tiếp cho CMB Group 80 và/hoặc cho bên vay cao cấp, cho dự án Group 80.
Xem chi tiết >>>
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.