U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Chương trình

Chương trình VISA

Đối tượng & Điều kiện

Đối tượng:

- Doanh nhân, nhà quản lý ở Việt Nam sang Mỹ điều hành công ty / chi nhánh ở Mỹ
- Visa được cấp cho nhà quản lý và các thành viên trong gia đình (con dưới 21 tuổi)
- Visa được cấp tối đa lên đến 7 năm

Điều kiện dành cho công ty:

- Doanh nghiệp ở VN hoạt động tối thiểu 1 năm
- Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới hoặc đã hoạt động
- Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác
- Doanh nghiệp ở VN phải chiếm hơn 51% cổ phần và kiểm soát chính doanh nghiệp ở Mỹ
- Phải có trụ sở hoạt động
- Chứng minh có đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ
- Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau
- Công ty ở Mỹ phải là:

              + Công ty con của công ty Việt Nam (Subsidiary)
              + Công ty có đồng người sở hữu với công ty ở Việt Nam (Affiliate)
              + Chi nhánh (Branch)

Điều kiện đối với nhà quản lý được chuyển sang Mỹ:

         - Đã làm việc cho công ty ở VN tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất
         - Người được chuyển sang Mỹ là nhà quản lý/nhà điều hành doanh nghiệp
         - Lương được công ty ở VN hoặc công ty ở Mỹ chi trả

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.