U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Hỗ trợ

USI - Hổ trợ

Thẩm định hồ sơ


Quy trình thẩm định hồ sơ của chúng tôi bao gồm:

- Nhà đầu tư làm việc trực tiếp với các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong suốt toàn bộ quá trình hồ sơ.

- Hồ sơ của nhà đầu tư sẽ được duyệt bởi các chuyên viên tư vấn, những người có thể cung cấp các giải pháp tốt nhất để đạt được thẻ xanh tùy theo tình trạng của nhà đầu tư.

- Cung cấp sự tư vấn và hướng dẫn bằng văn bản theo tiến độ của quá trình hồ sơ và trực tiếp giám sát chặt chẽ hồ sơ của nhà đầu tư. 

- Xác định và làm rõ tính phức tạp và các vấn đề có thể phát sinh với các cơ quan di trú hoặc cơ quan chính thức có liên quan.

- Gửi hồ sơ của nhà đầu tư đến cơ quan di trú theo mẫu qui định đề nghị bởi cơ quan nhập cư.

- Cung cấp sự tư vấn bằng văn bản về bất kỳ thay đổi được thực hiện đối với luật di trú mà có thể ảnh hưởng đến hồ sơ của nhà đầu tư theo quy định.

- Hỗ trợ và cung cấp những sự tư vấn thiết thực trong suốt toàn bộ qui trình định cư.
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.