U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Chương trình

Chương trình VISA

Visa định cư Mỹ - Thẻ xanh Mỹ

Giới thiệu về chương trình đầu tư định cư (Visa định cư Mỹ) đạt thẻ xanh Mỹ

Định cư MỹChương trình EB-5 (đầu tư EB5) tại Mỹ bao gồm:

- Đầu tư cơ bản.
 
- Đầu tư vào các  vùng trọng tâm - vùng khuyến khích đầu tư  (Regional Centers).
 
Yêu cầu đối với chương trình đầu tư cơ bản

1. Đầu tư US$800,000 (Số tiền đầu tư là $800,000 được áp dụng cho trường hợp đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% của tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước hoặc nơi đầu tư là vùng ít dân).

2. Việc đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho cư dân Mỹ (bao gồm công dân và thường trú nhân Mỹ - không kể người trong gia đình của đương đơn xin Visa EB-5).

3. Việc đầu tư phải diễn ra trong vòng 2 năm từ ngày được cấp thẻ xanh có điều kiện.
 
Yêu cầu đối với chương trình đầu tư thử nghiệm tại những vùng trọng tâm
 
1. Đương đơn cần đệ trình dự án đầu tư để được chấp thuận trước.

2. Các vùng ưu đãi đầu tư (Regional Centers) phải thỏa mãn các điều kiện và được Sở Di Trú Mỹ chấp thuận.

3. Yêu cầu về tạo ra việc làm cho chương trình này dễ dãi hơn chương trình cơ bản do được tính luôn các việc làm gián tiếp mà dự án đầu tư tạo ra.
 
Quá trình xin visa EB-5.

1. Đương đơn đệ trình dự án cho Sở Di Trú Mỹ.

2. Nộp đơn xin visa thường trú.

3. Sau khi được chấp thuận, đương đơn được cấp thẻ xanh có điều kiện.

4. Đương đơn (người nộp đơn) tham gia đầu tư vào dự án trong vòng 2 năm. Sau khi thỏa mãn các yêu cầu thì được xin cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.
 

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.