U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Dịch vụ

Dịch vụ Visa

Chứng minh tài chính

Chứng minh tài chính - Vấn đề quan trọng và cốt lõi của chương trình đầu tư EB-5 đạt thẻ xanh cho cả gia đình là vấn đề giải trình nguồn tiền đầu tưChứng minh tài chính - Vấn đề quan trọng và cốt lõi của chương trình đầu tư EB-5 đạt thẻ xanh cho cả gia đình là vấn đề giải trình nguồn tiền đầu tư, chứng minh tài chính mà bạn có được một cách hợp lý logic. Hồ sơ đầu tư của nhà đầu tư có được sở di trú mỹ chấp thuận hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc giải trình nguồn tiền này.
 
Nguồn tiền đầu tư có thể đến từ thu nhập lương, thưởng, bán bất động sản, lợi nhuận doanh nghiệp, chứng khoán, cho tặng, thừa kế, tiết kiệm. Để lựa chọn nguồn tiền nào phù hợp và giải trình ra sao, chuyên viên và luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng Quý vị trong suốt quy trình thực hiện hồ sơ đầu tư của mình.
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.