U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Chương trình

Chương trình VISA

Đặc điểm - Điều kiện

- Người đăng ký phải đủ 21 tuổi trở lên

- Không yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hoặc kinh doanh

- Đầu tư US$ 800,000 vào những khu vực trọng tâm chỉ định bởi Sở Di Trú Mỹ

- Phải thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư kinh doanh

- Việc đầu tư có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm cho người Mỹ

- Chứng minh được khoản tiền đầu tư có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp như thu nhập cá nhân, lợi nhuận doanh nghiệp, thừa kế, cho tặng, thu nhập từ buôn bán kinh doanh, thu nhập từ việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiết kiệm, hoàn thuế thu nhập trong vòng 5 năm về trước của người đăng ký, và các nguồn tiền hợp pháp khác

- Vợ hoặc chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn của người đứng đơn đăng ký cũng được nhận điều kiện di trú
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.