U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Hỗ trợ

USI - Hổ trợ

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Website của USI

Cảm ơn bạn đã quan tâm và truy cập website www.dautumy.us thuộc  Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ trụ sở chính tại:

Phòng 1901, Lầu 19, Saigon Trade Center (Tòa Nhà TTTM Mại Sài Gòn)
37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84 8 22216533  |  Fax: +84 8 22202201  |  E-mail : info@dautumy.us

 

Chính sách bảo mật của USI: www.dautumy.us

 
Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư của chúng tôi.
 
Qui Định về Sự Riêng Tư
 
Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web DAUTUMY.US, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 
Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hay những người không do chúng tôi quản lý.
 
Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin
 
Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trong những form nhập liệu hoặc email tới website DAUTUMY.US, khi bạn sử dụng dịch vụ của USI, khi bạn liên lạc với chúng tôi qua trang Liên hệ trong website DAUTUMY.US, và khi bạn tham gia các chương trình của USI tổ chức. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.
 
Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, mă bưu chính, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.
 
Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP DAUTUMY.US của bạn thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đă yêu cầu.
 
Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với dịch vụ của chúng tôi, và liên lạc với bạn với bạn khi cần thiết.
 
Bảo Mật
 
Mọi thông tin của Bạn gửi đến chúng tôi sẽ HOÀN TOÀN ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT.
Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
 
Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin
 
Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
 
  • Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;
  • Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu;
  • Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc
  • Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm DAUTUMY.US Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ.
  • Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập DAUTUMY.US các tập tin cookie trên máy tính của bạn.
 
Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này
 
Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.
 
Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.
 
Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý
 
Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi để được giải thích cụ thể và chi tiết.
 
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.