U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Hỗ trợ

USI - Hổ trợ

Điều kiện & điều khoản

Chào mừng bạn đến với Website của USI


Cảm ơn bạn đã quan tâm và truy cập website www.dautumy.us thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ trụ sở chính tại:

Phòng 1901, Lầu 19, Saigon Trade Center (Tòa Nhà TTTM Mại Sài Gòn)
37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84 8 22216533  |  Fax: +84 8 22202201  |  E-mail : info@dautumy.us


Bằng việc truy cập thông tin trên website này, bạn đã đồng ý với các điều khoản sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Nội dung và Dịch vụ trên website, sau đây gọi tắt là “Nội dung”.

Không được sử dụng trái phép Nội dung của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Nội dung của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Nội dung của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Nội dung của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng Nội dung của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Nội dung của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng Nội dung của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Nội dung của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Nội dung của chúng tôi.

Nội dung trên website của chúng tôi được biên tập hoặc lấy lại nội dung từ website khác (luôn có nghi rõ nguồn gốc bài viết). Chỉ một mình đối tượng là tác giả của Nội dung sẽ chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và xác thực của nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét đầy đủ về mặt pháp lý của nội dung, do vậy chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu nội dung bạn đọc được không chính xác  về mặt pháp lý hoặc đúng với thực tế.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Nội dung, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông tin mới và các thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.
 

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền


Chính sách của USI giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Nội dung của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Nội dung của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng chúng tôi có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Chúng tôi cung cấp thông tin giúp mang tính tham khảo – tham chiếu cho tất cả mọi người tìm hiểu. Do đó, chủ sở hữu và bản quyền của nội dung vẫn thuộc về tác giả của nó trong trường hợp chúng tôi sưu tầm lại nội dung và hình ảnh từ mạng internet. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể thông báo cho chúng tôi qua form lien hệ hoặc gọi điện trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi theo thông tin được cung cấp trên website này.


Nội dung của bạn gửi đến chúng tôi


Khi bạn tải lên hoặc gửi nội dung đến cho chúng tôi, bạn cấp cho USI (và những người chúng tôi làm việc cùng), nếu nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng ghi rõ hoặc bạn phải ghi rõ nguồn gốc nội dung bạn cung cấp. Ngược lại chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung đó mà không cần phải xin phép. Nếu nội dung mà là tác giả, Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.


Về việc sửa đổi và chấm dứt cung cấp Nội dung của chúng tôi


Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Nội dung của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một mọi nội dung mà không cần báo trước.


Khước từ trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung của chúng tôi


USI và các nhà cung cấp dịch vụ khách của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến nội cung chúng tôi cung cấp trên website này.


Về các Điều khoản này


Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào trên website này, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Nội dung của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Nội dung được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực ngay sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Nội dung hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Nội dung nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Nội dung đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa USI và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba. Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này, bạn có quyền từ chối truy cập vào website của chúng tôi.
 
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.