U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Dự án

Dự án

Thế mạnh của dự án

Hợp danh EB-5 CMB Nhóm 62 được cấu trúc cho vay kỳ hạn 6 năm. Cấu trúc cho vay này mang lại một chiến lược thoái vốn đơn giản. Nếu và khi khoản vay được hoàn trả cho Hợp Danh, và các khoản đầu tư công hay tư khác cũng đã được hoàn lại và người tham gia EB-5 đã nhận kết quả đơn I-829, các đối tác hữu hạn có thể biểu quyết giải thể hợp danh, sau đó vốn góp trong tài khoản vốn cá nhân sẽ được giải ngân. Các nhà đầu tư không cần phải bán lại Doanh nghiệp đã góp vốn vào.

Thế mạnh của dự án Elliot Park
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.