U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Dự án

Dự án

Điều kiện đầu tư

Mỗi nhà đầu tư phải chứng minh tối thiểu 10 việc làm được doanh nghiệp tạo ra trực tiếp và gián tiếp. Tổng số vốn cần thiết cho dự án là 48.003.466$ bao gồm mục tiêu 21.600.000$ vốn EB-5 từ 24 nhà đầu tư EB-5. Khoản đầu tư của 24 nhà đầu tư EB-5 yêu cầu tạo ra 240 việc làm.

Điều kiện đầu tư Tempo by Hilton

Dựa trên phân tích kinh tế do Baker Tilly Capital LLC cung cấp thì Tempo by Hilton Milwaukee sẽ tạo ra 513,3 tổng số việc làm mới từ việc xây dựng và vận hành dự án. Điều này dẫn đến thặng dư 273,3 việc làm. Các nhà đầu tư cá nhân trong dự án có thể mong đợi được ghi nhận 21.38 việc làm dự kiến cho mỗi người, hơn gấp đôi so với việc làm được yêu cầu.

Hoàn vốn

  • Nhà đầu tư đã đáp ứng các yêu cầu chính sách USCIS được công bố để duy trì khoản đầu tư của họ (hiện tại là hai năm kể từ ngày Thành viên Loại X được cấp quy chế thường trú nhân có điều kiện).
  • Nhà đầu tư đã nộp đơn khởi kiện I-829 thành công (loại bỏ các điều kiện)
  • Dự án đã hoàn trả vốn cho nhà đầu tư
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.