U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Dự án

Dự án

Lợi ích cho nhà đầu tư vào CMB

Giúp nhà đầu tư hội đủ điều kiện tham gia chương trình EB5 lấy thẻ xanh vĩnh viễn:
 
CMB nhắm đến mục tiêu là dự án tốt nhất về EB5 trên thị trường. CMB làm đều này bằng cách thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác hữu hạn khác nhau phục vụ như là một phương tiện đầu tư đồng thời cung cấp những cơ hội tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin visa EB5 với Sở Di Trú. Mục tiêu này được đáp ứng bằng cách hỗ trợ những cộng đồng tại bang California đã có kinh nghiệm về kinh tế thương mại bao gồm cả việc đóng cửa các cơ sở quân sự liên bang phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng. CMB thực hiện đầu tư trực tiếp trong các phân khúc doanh nghiệp tư nhân cũng như các khoản đầu tư công với nhà nước và chính quyền địa phương, phát triển kinh tế của chính phủ, chịu trách nhiệm với sự tái phát triển của các căn cứ quân sự khép kín và khu vực có trình độ khác nằm trong khu vực trung tâm của CMB.

Hoàn trả vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư:
 
CMB tin rằng đầu tư với các cơ quan chính phủ cũng như các cơ quan chính quyền đều đáp ứng các tiêu chí đầu tư là an toàn cho nhà đầu tư khi tham gia đầu tư. Các chương trình EB-5 khác đầu tư với các đơn vị tư nhân và các công ty, mua bất động sản, mua đất nông nghiệp hoặc làm cho các loại hình đầu tư khác. Ttheo quan điểm của chúng tôi, mỗi khoản đầu tư đều có vô số các vấn đề rủi ro tiềm ẩn hơn đầu tư vào một cơ quan của Chính phủ. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp quỹ của CMB được sử dụng như là "yếu tố" cần thiết cho các khoản trợ cấp từ tiểu bang và liên bang. Bằng cách sử dụng cấu trúc này cho phép chúng ta nhân rộng các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư vào một dự án có nghĩa là thêm nhiều việc làm được tạo ra. Yếu tố này đảm bảo rất nhiều thông qua bằng chứng là nhiều hồ sơ nhà đầu tư đã được gở bỏ điều kiện thẻ xanh 2 năm.
 
Bảo vệ lợi nhuận đầu tư cho các nhà đầu tư của CMB
 
Nhà đầu tư nên chú ý rằng lợi tức đầu tư lợi ích đứng thứ ba trong danh sách. Tại sao? Nếu nhà đầu tư đang tìm kiếm một lợi nhuận trên khoản đầu tư của mình, MCB đều thấy rằng họ là những người đủ điều kiện để đầu tư sinh lợi. Đầu tư theo chương trình EB5 trong hầu hết các trường hợp không phải là đầu tư nóng nhất có sẵn trên thị trường toàn cầu ngày nay. Lý do thứ 1, nhà đầu tư đang cân nhắc đạt được thẻ xanh vĩnh viễn. Các nhà đầu tư tiềm năng của EB-5 đã mua lại giá trị tài sản ròng đáng kể và họ là những nhà đầu tư khôn ngoan. Họ hiểu được sự nguy hiểm của các khoản đầu tư rủi ro cao. CMB tin rằng một sự đầu tư an toàn, cung cấp tối thiểu rủi ro, cung cấp niềm tin cho các nhà đầu tư thì họ sẽ nhận lại phần vốn đầu tư ban đầu dễ dàng hơn. Cấu trúc này đáp ứng các yêu cầu "phải có rủi ro" của chương trình EB-5, nhưng đây là đầu tư EB-5 an toàn nhất hiện nay. CMB đã tập trung vào việc an toàn cho đầu tư chứ không phải là một tỷ lệ lợi nhuận cao. Một khoản đầu tư rủi ro gây nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng đến vốn của nhà đầu tư, nhưng lý do họ đầu tư là thẻ xanh vĩnh viễn, nếu đầu tư mà việc làm không được tạo ra và họ sẽ không được chấp thuận cho thẻ xanh của mình.
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.