U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Dự luật Ngân Sách Tạm Thời đã ban hành - Làm thế nào để chuẩn bị cho lần gia hạn sắp tới

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Quốc Hội đã thông qua Dự Luật Ngân Sách Tạm Thời (“CR”) tiếp tục các khoản dự phòng từ trước của chính phủ liên bang cho đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 (“Chương trình”), trước đó đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6, năm 2021, không được gia hạn chung với CR này. USCIS sẽ tiếp tục hoãn xét duyệt các đơn I-526 và I‑485 cũng như các trường hợp cấp thị thực EB-5 trong thời gian này.
 
Sự nhận định chung của ngành EB-5 là Chương trình nên - và sẽ - quay trở lại vào cuối năm nay. Chương trình có thể trở lại ở dạng hiện tại - ở mức 500.000 USD - gia hạn với các luật như trước, hoặc chương trình có thể gia hạn với cải cách về chương trình và về mức đầu tư. Ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với các biện pháp cải cách mới sẽ cho phép tất cả các nhà đầu tư đang chờ xử lý được hưởng những điều khoản cũ, những người đã nộp đơn của họ một cách thiện chí trong khi Chương trình đang hoạt động. Chúng tôi tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận về ngành này hàng tuần. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng các nhà đầu tư hiện tại được bảo vệ và Chương trình được mở rộng cho các nhà đầu tư mới. Chúng tôi sẽ tổ chức một loạt hội thảo trên mạng cho các nhà đầu tư hiện tại của chúng tôi để trả lời các câu hỏi của họ liên quan đến những vấn đề quan trọng này.

Dự luật Ngân Sách Tạm Thời đã ban hành - Làm thế nào để chuẩn bị cho lần gia hạn sắp tới
 
Đối với các nhà đầu tư tiềm năng đang trong giai đoạn thẩm định, chúng tôi có sẵn các suất EB-5 trong một trong những dự án gần đây nhất của chúng tôi. Chúng tôi hiện cũng đang hoàn thiện các tài liệu cho dự án tiếp theo của mình, các tài liệu này sẽ được phát hành ngay trong thời gian gia hạn Chương trình dự kiến. Chúng tôi hiểu rằng sự không chắc chắn xung quanh Chương trình có thể ảnh hưởng đến quá trình quyết định của nhà đầu tư tiềm năng; tuy nhiên, vẫn có khả năng cao rằng mức đầu tư sẽ vẫn ở mức $500,000 USD trong một khoảng thời gian nào đó sau khi Chương trình được gia hạn. Chúng tôi sẵn sàng thông báo ngay để hỗ trợ bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng nào nắm bắt được thời điểm đó trước khi số tiền đầu tư tăng lên.
 
Mặc dù việc lựa chọn dự án và thẩm định dự án luôn nghiêm ngặt, nhưng điều này thậm chí còn quan trọng hơn bây giờ do đại dịch và nền kinh tế toàn cầu không chắc chắn. Trước khi lựa chọn một dự án EB-5, các nhà đầu tư tương lai nên xem xét kỹ lưỡng hiệu suất và nền tảng của các Trung Tâm Vùng mà họ đang xem xét. TrungTâm Vùng thực hiện dự án EB-5 cũng quan trọng như, hoặc có lẽ quan trọng hơn chính dự án.

EB5 Capital

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.