U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Những quy định của Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 đã có hiệu lực

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, quy tắc cuối cùng làm thay đổi quy định đối với Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 đã đi vào hiệu lực sau thời gian chờ đợi thứ 120 của quy tắc cuối cùng được công bố.

Những quy định của Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 đã có hiệu lực

Quy tắc cuối cùng, có thể được đọc toàn bộ tại đây, thực hiện một số thay đổi cho chương trình. Quan trọng nhất, quy tắc cuối cùng bao gồm các thay đổi sau:

  • Tăng số tiền đầu tư tương ứng từ $ 500,000 và $ 1.000.000 lên đến $ 900.000 và $ 1.800.000 
  • Duy trì ngày ưu tiên cho các nhà đầu tư phải lọc lại các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của họ
  • Thay đổi quy trình trình độ và chỉ định TEA.
Trong những tháng kể từ khi quy tắc cuối cùng được công bố, IIUSA đã đăng một số Quan điểm của Thành viên và các nguồn lợi khác về chủ đề này. Những nguồn lợi này được liên kết dưới đây. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn ra sao, bạn hãy mạnh dạn liên hệ với cố vấn pháp lý của mình.

USI tiếp tục theo dõi và phân tích những thay đổi mới này làm như thế nào và tiếp tục ảnh hưởng đến ngành EB-5 và chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được sự tái ủy quyền dài hạn và cải cách có ý nghĩa đối với Chương trình thông qua
Nguồn: IIUSA

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.