U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Chương trình đầu tư EB-5 chính thức thay đổi mức đầu tư từ ngày 21/11/2019

Vào ngày 24 tháng 7, 2019 Sở Di Trú Mỹ đã thông báo sẽ ban hành quy định hiện đại hóa chương trình đầu tư nhập cư EB-5 đã được chờ đợi từ rất lâu. Dự luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11, 2019 sẽ thực hiện một số sự thay đổi đối với những yêu cầu nhập cư được dựa trên sự đầu tư.

Các thay đổi chính yếu theo quy luật mới được các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng quan tâm tới bao gồm: 
 

Tăng mức tối thiểu tiền đầu tư

 
Số tiền đầu tư tối thiểu hiện tại cho các dự án chủ yếu hoạt động kinh doanh trong một "lĩnh vực mục tiêu việc làm" hoặc “TEA” là 500.000 USD. Đầu tư bên ngoài của TEA hiện tại yêu cầu mức tối thiểu đầu tư là 1.000.000 USD. Theo quy định mới, có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 mức đầu tư tối thiểu cho các nhà đầu tư EB-5 mới vào các dự án nằm trong TEA sẽ là 900.000 USD. Quy tắc mới yêu cầu mức đầu tư cho các phi dự án của TEA sẽ là 1.8 USD. Những kiến nghị được nộp trước ngày 21 tháng 11 sẽ tiếp tục để đủ điều kiện tối thiểu sự đầu tư hiện thời. 

Chương trình đầu tư EB-5 chính thức thay đổi mức đầu tư từ ngày 21/11/2019
 

Những quy định lĩnh vực việc làm được nhắm đến

 
Đối với những mục tiêu đủ điều kiện cho ngưỡng đầu tư thấp, TEA được xác định như một vùng nông thôn hoặc một vùng mà có tỉ lệ thất nghiệp ít nhất 150% so với mức trung bình quốc gia. Nguyên tắc bên dưới đang lấy đi từ các cơ quan tiểu ban có thẩm quyền đến những vùng được đề cử có tỉ lệ thất nghiệp cao mà đủ điều kiện như TEA và cấp thẩm quyền cho TEA làm quyết định đến Sở Di Trú Mỹ (USCIS). Nguyên tắc mới cũng có một số thay đổi quan trọng đến những yêu cầu khu vực dự án cho tình hình TEA đã được chỉ định.

Giữa những thay đổi này, nguyên tắc mới hạn chế khả năng đến điều kiện dự án cho TEA đã được chỉ định dựa trên mức tỉ lệ trung bình thất nghiệp qua các cuộc khảo sát điều tra dân số, giới hạn trình độ TEA đối với các cuộc điều tra dân số,  trong đó doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu chỉ làm kinh doanh, bất kì và tất cả các vùng lân cận. Tác động của nguyên tắc mới của những quy định TEA sẽ bao gồm hạn chế đáng kể khả năng của những nhà đầu tư đến chất lượng đầu tư đã giảm xuống 900.000 USD thông qua các dự án đầu tư nằm ở nhiều vùng đô thị và các khu vực có những lợi thế về kinh tế cũng đã thu hút được những nhà đầu tư EB-5 trong những năm gần đây.
 

Duy trì ngày ưu tiên

 
Các quy định EB-5 hiện hành không cho phép các nhà đầu tư sử dụng ngày ưu tiên của một bản kiến ​​nghị di dân được chấp thuận cho sự sắp xếp như một nhà đầu tư cho một đơn xin nhập cư sau đó cho cùng sự sắp xếp. Nguyên tắc mới này sẽ cho phép một người bảo lãnh nhập cư EB-5 chưa sử dụng đơn I-526 đã được phê duyệt để trở thành thường trú nhân sử dụng ngày ưu tiên của đơn nhập cư I-526 đã được phê duyệt cho những những lần sau đó nộp đơn kiến nghị I-526 trừ khi Sở Di Trú Mỹ (USCIS) thu hồi phê duyệt kiến nghị trước đó vì sự gian lận hoặc cố ý trình bày sai sự thật từ những người khởi kiện, hoặc hủy bỏ đơn yêu cầu về lỗi vật chất.
 
Trong bài viết này chỉ tóm tắt một vài quy định quan trọng của nguyên tắc mới, đây có thể là điều đáng quan tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng. Những quy định của nguyên tắc khác sẽ là chủ đề của các bài viết được xuất hiện trên trang website của chúng tôi trong thời gian tới và các nguồn thông tin đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
 

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.