U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Giới đầu tư EB-5 tại Việt Nam tăng nhanh

Giới đầu tư xin chiếu khán (visa) đầu tư EB-5 tăng khá nhanh ở Việt Nam. Hiện nay, bản phân tích mới đây từ Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã xác nhận hiện tượng này. Việt Nam đang trở thành một trong 5 quốc gia có đơn xin chiếu khán EB-5 nhiều nhất thế giới, cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Brasil và Ấn Ðộ. Các đương đơn của năm nước này được cố vấn là nên có kế hoạch cho nhiều năm trước mặt.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016, Trung Quốc có 1,800 đơn xin chiếu khán EB-5. Trong năm 2017, số người tăng 16%, tức 2,130 đơn. Trong tháng 10 đến tháng 12 năm 2016, Việt Nam có 109 đơn xin chiếu khán EB-5. Trong năm 2017, từ tháng 10 đến tháng 12, có 312, đơn xin chiếu khán đầu tư EB-5 tăng 186%.
 
Gần một nửa số 700 chiếu khán EB-5 được dành cho Việt Nam đã được sử dụng trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017 trong tài khóa hiện nay. Phòng Chiếu Khán Bộ Ngoại Giao tiên đoán rằng Việt Nam sẽ gặp tình trạng quá tải trong tháng 4 năm 2018.

Giới đầu tư EB-5 tại Việt Nam tăng nhanh

Ðến thời điểm đó, các đương đơn sẽ phải trải qua thời gian chờ đợi. Sau khi việc này xảy ra, các đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 sẽ gặp tình trạng giống như các đương đơn Trung Quốc xin chiếu khán EB-5. Ðiều này sẽ tiếp tục cho đến tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1/10/2018. Kể từ khi đơn xin chiếu khán EB-5 của giới đầu tư Trung Quốc bị duyệt xét chậm trễ, hiện nay bị lùi lại ngày 22 tháng 04 năm 2014, cho thấy giới đầu tư Việt Nam nộp đơn xin chiếu khán EB-5 cũng sẽ bị chậm trễ trong tháng 04/2018.
 
Bộ Ngoại Giao ước lượng loại chiếu khán EB-5 Việt Nam sẽ bắt đầu có thời gian chờ đợi trước tháng 04 năm nay. Bất cứ nhu cầu nào xin chiếu khán EB-5 từ người Việt Nam nếu không được cấp trong thời gian còn lại của tài khóa này sẽ bị đặt trong tình trạng “chờ giải quyết”. Nhưng điều này chỉ có tính cách ước đoán, không chắc chắn.
 
Số chiếu khán đầu tư EB-5 được giới hạn cho mỗi quốc gia là 700. Khi một nước, như Trung Quốc chẳng hạn, dùng hết số chiếu khán EB-5, các đương đơn Trung Quốc có thể được dùng hợp lệ số chiếu khán còn dư ở những quốc gia khác.
 
Bất cứ chiếu khán EB-5 thặng dư nào được dùng cho Trung Quốc hoặc Việt Nam sẽ được sử dụng dựa trên ngày ưu tiên của người đầu tư. Tiếc thay, vì quá nhiều người đầu tư Trung Quốc có ngày ưu tiên sớm hơn giới đầu tư Việt Nam, nên nhà đầu tư ở Việt Nam sẽ cần phải chờ cho giới đầu tư Trung quốc được giải quyết trước, hoặc cho đến khi số chiếu khán mới hàng năm được cấp vào đầu tài khóa 2019 (bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2018).
 
Một số tin tốt cho thấy Bộ Ngoại Giao đã làm bài toán dựa trên những chỉ số hiện tại cho thấy tất cả đương đơn Việt Nam với ngày ưu tiên đến cuối năm 2017 có thể được duyệt xét khoảng từ 4 năm rưỡi đến 5 năm.

chiếu khán đầu tư EB-5
 
Các đương đơn có con có thể tìm hiểu về Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA). Ðạo luật này cho phép người con được trừ tuổi theo thời gian chờ đợi duyệt xét đơn I-526, thường vào khoảng hai năm. Tuy nhiên, bài toán tính tuổi này không thể thực hiện cho đến khi đơn xin chiếu khán EB-5 của họ đến ngày đáo hạn.
 
Ðến lúc đó, người con phải đóng lệ phí chiếu khán cho Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) đúng hạn và nộp đơn xin chiếu khán DS-260. Việc này sẽ “khóa” số tuổi theo luật CSPA của người con. Nếu tuổi của người con được “khóa” lại, người con sẽ có Thẻ Xanh mặc dù có thể đã trên 21 tuổi.
 
Con cái đi theo nếu ở trong tình trạng phải chờ đợi và ngày đáo hạn chưa đến khi đơn được chấp thuận, họ không thể khóa số tuổi theo luật CSPA cho đến khi chiếu khán EB-5 có thể cấp cho họ.
 
Dĩ nhiên, điều này có thể không là trở ngại nếu nhu cầu xin chiếu khán EB-5 chậm hơn vì số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên, hoặc quốc hội Hoa Kỳ sẽ tăng số chiếu khán đầu tư EB-5.
 
Ðiều quan trọng mà giới đầu tư Việt Nam có con cần phải nộp đơn càng sớm càng tốt để tránh hậu quả kể trên khi con của họ đã “quá tuổi”. Hiện nay, những người con 17 tuổi có tên trong đơn đã được nộp có thể an toàn về số tuổi và những người con 18 tuổi cũng có thể an toàn. Nhưng việc tính tuổi rất khó cho đến khi chúng ta biết có bao nhiêu hồ sơ được nộp cho từng quốc gia.
 
Những đương đơn của 5 quốc gia hàng đầu, là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Brasil và Ấn Ðộ được góp ý là nên chuẩn bị trước nhiều năm.
 
Tiếc thay, có quá nhiều yếu tố khác nhau để có thể  khẳng định rõ rệt thời gian chờ đợi của từng quốc gia. Cũng có một số những thay đổi không thể tiên đoán được đó là: Bị từ chối, bỏ cuộc, qua đời hoặc ly dị.
 
Ðiều rất quan trọng đối với giới đầu tư EB-5 tương lai là hiểu rõ hệ thống xếp hàng chờ đợi để sắp xếp vấn đề di trú của họ.
 
Quốc hội rất cần sửa những lỗi lầm của họ khi bắt đầu thành lập chương trình đầu tư EB-5 khởi sự từ năm 1990. Ý định của quốc hội là cho phép nhập cảnh 10,000 nhà đầu tư mỗi năm, cộng với thân nhân gia đình. Vì thế, người đầu tư sẽ nhận một chiếu khán nhưng bao gồm cả người phối ngẫu và con nhỏ. Tuy nhiên, theo cách diễn giải luật năm 1990, 10.000 chiếu khán bao gồm cả người đầu tư và những người thân trong gia đình. Vì thế, một người đầu tư với người phối ngẫu và 2 con nhỏ sẽ lấy đi 4 chiếu khán trong số 10.000 chiếu khán thay vì chỉ lấy đi 1 chiếu khán mà thôi. Nói cách khác, nếu có 2.500 gia đình của người đầu tư và mỗi gia đình có 4 người thì 10.000 chiếu khán dành cho mỗi năm đã được sử dụng hết.
 
Nhu cầu xin chương trình đầu tư EB-5 trong 27 năm đầu tiên khá thấp, nhưng hiện nay đã thay đổi, với đông đảo người đầu tư Trung quốc, và có thể là giới đầu tư Việt Nam trong tương lai gần, ngoại trừ có những thay đổi về chương trình này.

Lê Minh Hải - Báo Trẻ Online


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.