U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Vai trò của chính phủ Hoa Kỳ trong những dự án đầu tư EB-5

Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) có trách nhiệm bảo đảm những chương trình đầu tư EB-5 và những người đầu tư phải theo luật định. Theo chương trình này, các nhà đầu tư có thể hợp lệ nộp đơn xin Thẻ Xanh Thường Trú nếu họ đầu tư theo những yêu cầu của một công ty thương mại ở Hoa Kỳ, và nếu dự án đầu tư tạo thêm 10 việc làm toàn thời gian cho những công nhân Mỹ hội đủ điều kiện.

Chương trình đầu tư EB5 được thành lập để giúp cho các nhà đầu tư bỏ vốn cho những công ty thương mại kinh doanh trong những Trung tâm Vùng. Những Trung tâm Vùng này phải được Sở di trú chấp thuận dựa trên những đề án nhằm nâng cao sự phát triển kinh tế quốc gia.
 
Sở di trú và Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ không tài trợ những Trung tâm Vùng, cũng không bảo lãnh hay bảo đảm sự thành công của những Trung tâm Vùng này. Vấn đề đầu tư cũng giống như bất cứ hoạt động thương mại tư nhân khác. Ðiều này có nghĩa là tiền đầu tư sẽ có rủi ro. Chẳng có điều gì bảo đảm trong đời sống của chúng ta là bất cứ việc buôn bán nào cũng sẽ thành công cả.

May mắn thay, hơn 95% những chương trình của Trung tâm Vùng đã thành công và chỉ có rất ít những hoạt động bất hợp pháp xảy ra trong những trung tâm.
 
Những Trung tâm Vùng có thể yêu cầu các doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 500.000 USD nếu những dự án nằm trong Những Vùng Việc Làm Cần Quan Tâm (tức Targeted Employment Area – TEA). Các tiểu bang có thẩm quyền quyết định nơi nào có thể gọi là Những Vùng Việc Làm Cần Quan Tâm.

Vai trò của chính phủ Hoa Kỳ trong những dự án đầu tư EB-5
 
Các Trung tâm Vùng sau đó nộp đơn xin Sở di trú chấp nhận đơn xin đầu tư. Sở di trú sẽ chấp thuận nếu đơn xin cho thấy 10 việc làm mới sẽ được dành cho công nhân Mỹ và dự án đầu tư sẽ tiếp tục được thực hiện trong một thời gian hợp lý. Việc chấp thuận của Sở di trú về những đơn xin đầu tư của Trung tâm Vùng không bao giờ bảo đảm rằng việc kinh doanh của các Trung tâm Vùng này sẽ thành công.
 
Ðối với các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng muốn đầu tư vào các Trung tâm Vùng. Sở di trú muốn chắc rằng người đầu tư có đủ kinh nghiệm kinh doanh hiểu rõ về thủ tục đầu tư EB5. Tuy nhiên, người đầu tư sẽ không cần can dự vào việc điều hành công việc kinh doanh của Trung tâm Vùng. Sở di trú cũng đòi hỏi bằng chứng chi tiết về các ngân khoản đầu tư được sở hữu một cách hợp pháp. Nếu Sở di trú đồng ý, người đầu tư có thể đến Hoa Kỳ và nộp đơn xin Thẻ Xanh tạm có giá trị trong hai năm.
 
Hai năm sau, nếu Sở di trú hài lòng dự án của Trung tâm Vùng tiến triển tốt đẹp, người đầu tư có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh Thường Trú vĩnh viễn.
 
Sở di trú không bảo đảm về kết quả của các dự án Trung tâm Vùng và Sở di trú không can dự vào việc hoàn trả tiền nếu dự án thất bại.
 
Trong năm nay, chúng ta cũng đã thấy một vụ đầu tư EB5 gian lận rất lớn ở tiểu bang Vermont. Ðiều này rất bất thường và đây là vụ gian lận lớn thứ hai kể từ khi có chương trình đầu tư Trung tâm Vùng vào năm 1992. Vụ gian lận trong năm nay liên hệ đến một trung tâm vùng ở tiểu bang Vermont. Hai trăm triệu USD rơi vào túi của hai người phát triển đầu tư thay vì rơi vào các dự án phát triển. May thay, chính phủ liên bang đã can thiệp vào và đã có thể lấy lại 150 triệu USD để trả lại cho các nhà đầu tư nước ngoài.
 
Mọi việc không có gì hoàn hảo. Nhưng nhìn vào quá trình hoạt động của các dự án Trung tâm Vùng tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng thấy rằng đa số đều thành thật, tin cậy và thành công và hàng ngàn người đầu tư nước ngoài đã có thẻ xanh thường trú vì các chương trình đầu tư vùng.

Lê Minh Hải - Báo Trẻ Online


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.