U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Những thay đổi quan trọng trong đơn I-526 mới dành cho chiếu khán đầu tư EB-5

Vào thời điểm này, số tiền đầu tư cho chiếu khán (visa) EB-5 vẫn giữ như cũ: Hoặc là 1.000.000 USD hoặc 500.000 USD, tùy theo loại đầu tư. Sở di trú Hoa Kỳ có thể sẽ tăng số tiền được yêu cầu đầu tư lên khá cao vào cuối tháng 9 năm nay.

Ðối với Giới Ðầu Tư Trực Tiếp, Ðơn Chiếu Khán Ðầu Tư EB-5 mới cho thấy Sở di trú quyết định chỉ chấp thuận cho những người đầu tư đủ tiêu chuẩn. Hiện nay, Sở di trú muốn có nhiều thông tin hơn về người đầu tư và công việc được thành lập với số tiền của người đầu tư. Ðối với Giới Ðầu Tư Trực Tiếp, tiếc thay, một số câu hỏi trong đơn đầu tư EB-5 không rõ ràng và phải đợi Sở di trú cho những hướng dẫn thêm.

Những thay đổi quan trọng trong đơn I-526 mới dành cho chiếu khán đầu tư EB-5
 

Sau đây là một số những yêu cầu mới dành cho đơn xin Ðầu Tư Trực Tiếp EB-5:


Sở di trú cần biết 5 năm Quá Trình Làm Việc và 5 năm Ðịa Chỉ Sinh Sống. Những thông tin này sẽ được lặp lại sau này khi đương đơn xin chiếu khán tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ.
 
Loại Ðầu Tư và Vốn Ðầu Tư: Ðơn mới yêu cầu người đầu tư chọn nếu doanh nghiệp mới sẽ ở một vùng thôn quê hoặc một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Nếu là vùng thôn quê hoặc ở một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao thì số vốn đầu tư sẽ thấp hơn.
 
Lợi Tức và Giá Trị Thực: Người đầu tư sẽ trả lời những câu hỏi về loại đầu tư sẽ đóng góp vào Doanh Nghiệp Mới. Họ cũng được hỏi về tổng lợi tức, lợi tức thực của họ, và trị giá thực tế của việc đầu tư hiện tại và vào thời điểm chính thức đầu tư.
 
Phương Án Ðầu Tư: Tóm lại, đây là một câu hỏi khó hiểu và cần phải nói rõ thêm để người đầu tư có thể trả lời. Cần đợi Sở di trú giải thích rõ hơn về vấn đề này.
 
Nguồn Vốn Ðầu Tư: Ðơn mới đòi hỏi người đầu tư phải giải thích rõ nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi về các loại tiền chính xác nào có thể được dùng để đầu tư. Sở di trú sẽ cần phải nói rõ vấn đề này.
 
Thông Tin Về Doanh Nghiệp Mới: Trong loại Ðầu Tư Trực Tiếp, người đầu tư phải liệt kê tất cả các chủ nhân của doanh nghiệp này và số phần trăm đầu tư của họ, và cần cho biết những ai muốn nộp đơn xin những quyền lợi của chiếu khán đầu tư EB-5.
 
Số Tiền Ðầu Tư Nhận Từ Những Người Ðầu Tư Không Xin Chiếu Khán EB-5: Câu hỏi này không bao gồm vốn đầu tư mà một công trình có thể tốn thêm qua việc nợ nần hoặc những lựa chọn tài chánh khác, và không cho thông tin chính xác.
 
Sau khi Sở di trú nói rõ về những câu hỏi trong đơn mới I-526, hy vọng rằng họ sẽ duyệt xét những đơn đầu tư I-526 nhanh chóng hơn. Chương trình đầu tư EB-5 đã mang lại trên 21 tỷ vốn đầu tư mới kể từ tài khóa 2014 và đã tạo hàng trăm ngàn công việc làm trực tiếp và gián tiếp.
 
Hãy so sánh việc Ðầu Tư Trực Tiếp và Ðầu Tư Trung Tâm Vùng. Nếu Ðầu Tư Trực Tiếp tại một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, Sở di trú sẽ đòi vốn đầu tư là 500.000 USD. Cũng với số tiền này, người ta có thể đầu tư vào Trung Tâm Vùng. Nhưng hai loại đầu tư Trực Tiếp và Trung Tâm Vùng khác nhau rất nhiều.
 
Người đầu tư Trực Tiếp sẽ duy trì việc kiểm soát số tiền mà họ đầu tư và phải trực tiếp điều hành doanh nghiệp của họ.
 
Những người đầu tư vào Trung Tâm Vùng không can dự vào việc điều hành công việc của Trung Tâm Vùng. Họ chỉ cần bỏ ra số tiền đầu tư là 500.000 USD và hy vọng mọi việc êm xuôi. Một số công trình của Trung Tâm Vùng sẽ chỉ mang lại tiền lời rất nhỏ cho người đầu tư.
 
Tất cả chương trình EB-5 phải tạo công ăn việc làm tối thiểu cho 10 người, không kể thân nhân của người đầu tư. Nếu những công việc này không được duy trì, Sở di trú sẽ không chấp thuận cấp Thẻ Xanh Thường trú nhân.
 
Nếu quý vị thích công trình của Trung Tâm Vùng, quý vị sẽ chỉ trao đổi với người đại diện duy nhất làm việc trực tiếp với giới nhận đầu tư và Sở di trú để bảo vệ lợi ích của quý vị và bảo đảm hồ sơ của quý vị được chuẩn bị chính xác, đầy đủ và theo dõi cho đến khi được chấp thuận.
 
Nếu quý vị chọn một nhân viên ở địa phương không làm việc trực tiếp với giới đầu tư, điều hiển nhiên là nhân viên này chỉ mong quý vị ký hợp đồng với văn phòng của họ chỉ để lấy lệ phí cho riêng họ mà thôi. Họ không thực sự chăm lo hồ sơ của quý vị và không có một quá trình kinh nghiệm dày dặn về thủ tục đầu tư EB-5, vốn là điều rất cần thiết để theo dõi hồ sơ của quý vị.

Lê Minh Hải - Báo Trẻ Online


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.