U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Chương trình đầu tư EB-5 được mở rộng cho đến ngày 30/9/2017

Thứ hai, ngày 01 tháng 05, Quốc Hội đã đưa ra một sự thỏa thuận chi tiêu lưỡng đảng về việc tài trợ cho chính phủ thông qua ngày 30 tháng 09 năm 2017, sự thỏa thuận này bao gồm sự mở rộng Trung tâm khu vực EB-5 được thông qua cùng ngày.

Văn bản đơn ( chương 737)
 
  • Mục 542. Đoạn 610(b) của sở Thương mại, Tư pháp, và Nhà Nước , Tư pháp, và các cơ quan liên quan trong việc phân bổ cơ cấu năm 1993 (8USC 1153 note) sẽ được áp dụng bằng cách thay thế “ngày 30 tháng 09 năm 2017” cho “ngày 30 tháng 09 năm 2015”.
  • Mục 542, điều khoản mới được bao gồm việc mở rộng chương trình Trung Tâm khu vực  trong phạm vi “EB-5” cho phép chương trình đầu tư nhập cư cho đến ngày 30 tháng 09 năm 2017.
Chương trình đầu tư EB-5 được mở rộng cho đến ngày 30/9/2017

USI biết ơn đối với việc mở rộng của Chương trình Trung tâm khu vực và mong muốn có cơ hội để đạt được một giải pháp pháp lý cho sự tái cấp lâu dài trước khi bất kỳ thay đổi quy định được thực hiện và khi chúng ta đối mặt với ngày tiếp theo của ngày 30 tháng 09.

Những công nhân Mỹ và các nhà phát triển địa phương phụ thuộc vào EB-5 như là một nguồn nhân lực quan trọng của thủ đô, đó là lý do USI đang phối hợp với chính phủ và các bên liên quan trong ngành công nghiệp để mở rộng chương trình thành một công cụ phát triển kinh tế tốt hơn. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta bắt tay cùng nhau, nhất định chúng ta sẽ thành công.

IIUSA

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.