U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

EB-5 đã tiếp tục đề xuất ra những giải pháp, hy vọng sẽ được thông qua ngày 28/4/2017

Ngày 06/12 vừa qua, Hội Đồng đã giới thiệu một bản dự luật tiếp tục đề ra những giải pháp (gọi tắt là CR) , giải pháp này sẽ được mở rộng liên bang ngân sách chính phủ và sẽ được thông qua ngày 28/4/2017. Trong CR này là bao gồm sự tái ủy quyền ngắn hạn của chương trình trung tâm EB-5 dành cho CR.

CR được thông qua vào ngày 07/12 và sẽ kết thúc phiên giao dịch pháp lý Hội Đồng lần thứ 114, Hội Đồng lần thứ 115 sẽ diễn ra vào ngày 03/01 khi cuộc đàm phán đảm bảo được sự tái ủy quyền dài hạn và chương trình EB-5 vẫn sẽ tiếp tục được cải cách.

EB-5 đã tiếp tục đề xuất ra những giải pháp, hy vọng sẽ được thông qua ngày 28/4/2017
Các cổ đông và những thành viên của Hội Đồng EB-5 được tham gia thảo luận trong suốt năm. Đặc biệt là trong vài tháng vừa qua, để đạt được sự đồng thuận và thỏa hiệp mạnh mẽ cho chương trình này trong tương lai, cùng với thời gian eo hẹp để tài chợ cho chính phủ liên bang và giải quyết các vấn đề lập pháp khác thật sự không đủ thời gian cho cuộc cái cách để được thông qua trong suốt Hội Nghị này.

Việc kéo dài hạn thời gian thông qua ngày 28/4 sẽ đảm bảo rằng các ngành công nghiệp và các nhà lập pháp sẽ có cơ hội thỏa hiệp một dự luật tái cơ cấu toàn diện. Đây là điều cần thiết để chương trình theo xác và tiếp tục lớn mạnh, phát triển mạnh mẽ và tăng sức chịu đựng trong thời gian dài.

Theo: iiusa

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.