U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Đạo Luật Liêm Chính Chương trình đầu tư EB-5 2021

Liêm Chính có nghĩa là trung thực và đáng tin cậy, và đó là trọng tâm của Ðạo Luật Liêm Chính sẽ kéo dài Chương trình Trung tâm Vùng trong 5 năm. Ðạo luật là tác phẩm của Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley. Trở ngại lớn hiện nay là cố gắng tìm thời gian tại quốc hội để tranh luận về các vấn đề của chương trình đầu tư EB-5 và xin Gia Hạn vào cuối tháng 06 năm 2021. Ðề nghị gần đây về kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ USD của Tổng thống Biden sẽ là trọng tâm chính của quốc hội trong một thời gian, vì vậy các vấn đề khác sẽ khó thu hút được sự chú ý của các nhà lập pháp.

Tại sao không bao gồm những người thụ hưởng trong gia đình và việc tăng chiếu khán (visa) trong luật EB-5 hiện nay?

Không ai muốn mở rộng chương trình trừ khi có các biện pháp toàn vẹn. Ðạo luật liêm chính này được thiết kế để làm điều đó. Bất kỳ nỗ lực nào để mở rộng chương trình trước khi giải quyết các biện pháp liêm chính sẽ không thành công. Nói cách khác, điều quan trọng nhất là Ðạo Luật Liêm Chính phải được tập trung vào việc ngăn chặn gian lận và lạm dụng luật EB-5.

Đạo Luật Liêm Chính Chương trình đầu tư EB-5 2021

Quốc hội biết gì về EB-5 và dự luật hiện nay?

Chương trình đầu tư EB-5 chỉ quan trọng đối với một nhóm rất nhỏ các thành viên trong Thượng viện và Hạ viện và trong các tái ủy quyền trước đây không ai dành sự quan tâm đáng kể cho chương trình này. Nhưng hiện nay, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 đang nhận được sự quan tâm của nhiều thành viên hơn vì đã hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, có một số thành viên quốc hội không biết rằng chương trình EB-5 cần được tái ủy quyền lại trước ngày 30 tháng 6.

>> Xem thêm: Di trú Hoa Kỳ: Cập nhật quan trọng về chương trình EB-5 tuần qua

Thời hạn 30 tháng 6 có thể được gia hạn đến ngày 30 tháng 9?

Cơ hội gia hạn ngày hết hạn là gì? Có thể thời hạn ngày 30 tháng 06 được dời 3 tháng sang ngày 30 tháng 09, do đó đưa Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 trở lại thành một dự luật có nhiều mục đích trong tương lai không?
 
Như thường xảy ra tại quốc hội, có khả năng gia hạn thay vì ủy quyền lại. Nhưng các nhân viên của 2 Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley đang làm việc chăm chỉ để bảo đảm sự thành công của Ðạo Luật Liêm Chính vào ngày 30 tháng 06.

Những điều khoản quan trọng nhất của Ðạo Luật Liêm Chính là gì?

  • 5 năm ổn định của chương trình.
  • Phòng chống gian lận, xuyên tạc và lạm dụng hình sự
  • Các điều khoản về an ninh quốc gia

Quốc hội phải hiểu EB-5 là một sự phát triển kinh tế, không phải là một đề nghị về di dân.

Chương trình đầu tư EB-5 là một động lực to lớn và mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Nếu chương trình EB5 được bao gồm trong một cuộc thảo luận về di dân, điều đó sẽ mở ra con đường cho cuộc tranh luận gia tăng.

Nguồn: Lê Minh Hải - baotreonline.com

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.