U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Di trú Hoa Kỳ: Cập nhật quan trọng về chương trình EB-5 tuần qua

Các quy tắc thẩm phán để khôi phục khoản đầu tư tối thiểu 500.000 USD cho chương trình visa EB-5

Vào cuối ngày 23 tháng 6, 2021, liên quan đến vấn đề pháp lý giữa Trung tâm khu vực Behring LLC V. Chad Wolf và cộng sự, thẩm phán đã phán quyết rằng cựu quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS), Kevin McAleenan, không được bổ nhiệm thích hợp khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) thực hiện Quy tắc cuối cùng về Hiện đại hóa EB-5 vào tháng 11 năm 2019.
 
Kết quả là những quy định đó (trong đó có quy định tăng số tiền đầu tư tối thiểu của EB-5 từ 500.000 USD lên 900.000 USD) đã bị "bỏ trống". Mặc dù CMB dự đoán rất có thể Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ kháng cáo phán quyết và / hoặc cố gắng khôi phục các quy định trong tương lai gần, tuy nhiên rất có khả năng, trong một khoảng thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư EB-5 với mức đầu tư tối thiểu hiện đang ở mức 500.000 USD. 
 
Điều quan trọng là các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng phải hiểu rằng Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 hiện sẽ hết hạn (lần nữa) vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nếu chương trình không được gia hạn, USCIS sẽ ngừng chấp nhận đơn I-526 mới sau ngày đó.
 
Di trú Hoa Kỳ: Cập nhật quan trọng về chương trình EB-5 tuần qua
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 hết hạn vào ngày 30 tháng 6?

Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 sẽ hết hạn một lần nữa vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Quốc hội Hoa Kỳ chưa bao giờ công bố chương trình Trung tâm khu vực vĩnh viễn và do đó, chương trình Trung tâm khu vực tiếp tục được gia hạn tạm thời vài tháng một lần, thời hạn gần đây nhất là đến ngày 30 tháng 6, 2021. 

Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 đã hết hạn nhiều lần trước đây, tại sao lần này lại khác những lần trước? 

Trước đây, việc gia hạn chương trình Trung tâm khu vực EB-5 được gắn với dự luật ngân sách omnibus của chính phủ liên bang. Dự luật ngân sách omnibus được coi là luật “phải thông qua”, có nghĩa là cuối cùng Quốc hội dự kiến sẽ thông qua một số hình thức của dự luật ngân sách để giữ cho chính phủ liên bang hoạt động. Dự luật ủy quyền của chương trình Trung tâm khu vực EB-5 được đính kèm với tư cách là yếu tố lèo lái ngân sách và do đó, nó cũng được ủy quyền lại khi Quốc hội thông qua các dự luật ngân sách. Vào năm 2020, chương trình Trung tâm khu vực EB-5 đã bị loại bỏ khỏi dự luật ngân sách và có thời hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Để chương trình Trung tâm khu vực EB-5 được gia hạn, Quốc hội phải cho phép riêng việc gia hạn thông qua việc thông qua luật.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Quốc hội không thông qua dự luật gia hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2021?

Nếu Quốc hội không thông qua luật gia hạn chương trình Trung tâm khu vực EB-5 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, chương trình sẽ mất hiệu lực. Trong bất kỳ khoảng thời gian nào khi chương trình hết hiệu lực, có khả năng USCIS sẽ không chấp nhận bất kỳ Đơn I-924 mới nào cho các trung tâm khu vực mới hoặc đơn đăng ký sửa đổi trung tâm khu vực. USCIS cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn xin Mẫu I-526 mới hoặc đơn I-485 nào dựa trên Đơn I-526 cơ bản được liên kết với một trung tâm khu vực. Có khả năng USCIS sẽ giữ lại các đơn I-924, đơn I-526 và I-485 đang chờ xử lý như trước đây trong bất kỳ khoảng thời gian hết hiệu lực nào. Tuy nhiên, USCIS gần đây đã không đưa ra hướng dẫn về cách họ sẽ xử lý các kiến nghị và đơn đăng ký nếu chương trình mất hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. 
 
Dựa trên các tuyên bố trước đây của USCIS, việc xử lý Đơn I-829 sẽ không bị ảnh hưởng. 

Chương trình EB-5 có bị ảnh hưởng trực tiếp không?

Chỉ có chương trình Trung tâm khu vực EB-5 hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Các đơn xin EB-5 được nộp dưới dạng đơn "trực tiếp", có nghĩa là không có liên kết trung tâm khu vực và đơn yêu cầu dựa vào việc tạo việc làm trực tiếp của doanh nghiệp thương mại không bị ảnh hưởng bởi việc chương trình Trung tâm khu vực hết hạn.

Quốc hội có thể thông qua việc gia hạn chương trình Regional Cente EB-5 sau ngày 30 tháng 6 năm 2021 không?

Có, Quốc hội vẫn có thể ủy quyền lại chương trình Trung tâm khu vực EB-5 sau ngày 30 tháng 6, mặc dù có thể có một giai đoạn chương trình không có hiệu lực. Hiện tại, nhiều nhóm ngành và các bên liên quan đang vận động các thành viên của Quốc hội thông qua việc gia hạn chương trình Trung tâm khu vực EB-5.

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.