U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Theo dõi chặt chẽ thông tin của dự án trước khi nộp đơn I-829

Trong năm tài chính 2014 của chính phủ Mỹ, Sở Di trú Mỹ đã từ chối nhiều đơn I-829 (xin xóa điều kiện thường trú ở Mỹ) hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả ba năm trước cộng lại.


Đây là một lời nhắc nhở cho các bên liên quan của dự án EB-5 trong việc tuân thủ quy định trong thời gian thường trú có điều kiện. Vì dự án đang trong quá trình thực hiện nên các bên liên quan phải theo dõi sát sao việc đảm bảo lượng công việc được tạo ra. Việc này phải được chú ý để bất kỳ vấn đề tiềm năng nào nảy sinh đều có thể được phát hiện và cải thiện kịp trước thời gian nộp đơn I-829 (90 ngày trước ngày hết hạn của thời gian thường trú có điều kiện của một nhà đầu tư EB-5).

Theo dõi chặt chẽ thông tin của dự án trước khi nộp đơn I-829

Để làm được điều này, nhà đầu tư nên thường xuyên theo dõi và nắm được các thông tin cần thiết để chứng minh lượng việc làm ở giai đoạn đơn I-829. Nhà đầu tư có thể theo dõi các thông tin sau, bao gồm nhưng không giới hạn:
 

Tạo việc làm
 

  • Các số liệu doanh thu hoạt động chi tiết cho dự án sẽ hỗ trợ việc tạo việc làm (nếu đây là một dự án kinh doanh); và/ hoặc 
  • Chi phí chi tiết của dự án sẽ hỗ trợ tạo việc làm (nếu đây là một dự án xây dựng)
 

Thông tin tiến độ dự án
 

  • Biểu đồ GANTT chi tiết với thông tin cập nhật nhất (nếu đây là một dự án xây dựng); và/ hoặc
  • Biểu đồ chi tiết cập nhật về việc thuê mướn và chiến dịch tung sản phẩm, dịch vụ, hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu đây không phải là một dự án xây dựng)
 

Tài chính cho các doanh nghiệp thương mại mới; và
 

  • Các chi tiết cập nhật về số tiền được rú từ tài khoản treo
  • Các chi tiết cập nhật về dòg tiền
  • Các chi tiết cập nhật về việc trả lãi; và / hoặc
  • Lấy đơn K-1 để kê khai thuế thu nhập hàng năm (thường vào ngày 01/04 hoặc 01/08)
 
Nếu không làm trước những việc trên thì nhà đầu tư cũng buộc phải làm sau khi nộp I-829 (90 ngày trước khi hết hạn thường trú có điều kiện của nhà đầu tư EB-5). Do đó, tốt hơn hết là tự trang bị các thông tin này trước khi nộp đơn I-829. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề tiềm năng nào khi chúng vừa phát sinh để không gây trở ngại gì cho đơn I-829 của mình.
 
Theo: eb5investor.com

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.