U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Danh sách các trung tâm vùng bị rút giấy phép hoạt động

Chương trình đầu tư định cư, USCIS có thể sẽ chấm dứt sự tham gia của một trung tâm vùng vì sự thiếu sót của trung tâm này:

  • Hàng năm mẫu đơn I-924A được gửi đi dựa trên sự tích luỹ hoặc theo yêu cầu từ USCIS để cho thấy rằng đủ điều kiện được tiếp tục đầu tư; hoặc
  • Thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo như đã được yêu cầu.

Các nhà đầu tư có thể không thể sử dụng vốn đầu tư để đầu tư vào một trung tâm khư vực đã chấm dứt đầu tư, đây như một cơ sở để thiết lập điều kiện cho tình trạng nhập cư theo chương trình đầu tư định cư.
 
Danh sách các trung tâm vùng bị rút giấy phép hoạt động
 
Dưới đây là danh sách các trung tâm khu vực chương trình EB-5 đã bị chấm dứt đầu tư trong chương trình đầu tư định cư. Các trung tâm này đã không còn xuất hiện trong danh sách các trung tâm khu vực đã được phê duyệt.
 

USCIS đã loại bỏ 25 trung tâm địa phương vào ngày 13 tháng 4 năm 2015


Regional Center Name Termination Date State(s)
American Life Ventures Everett, LLC 09/03/2015 Washington
Ariel International Regional Center 27/03/2015 Texas
Buffalo Regional Center 23/02/2015 New York
EB-5, MRC LLC 09/03/2015 Michigan
Ecorntech Regional Center 15/08/2014 Wisconsin
El Monte Regional Center 19/09/2011 California
Gateway Georgia Regional Center 29/09/2014 Georgia
Hollywood Beach Regional Center 08/10/2014 Florida
Intercontinental Regional Center Trust of Chicago 23/03/2013 Illinois
Invest US Regional Center 29/09/2014 Wyoming
Kansas BioFuel Regional Center LLC 15/08/2014 Kansas
Lake Buena Vista RC 02/07/2014 Florida
Mamtek Regional Center 11/04/2012 Missouri
Michigan Renaissance Regional Center 15/08/2014 Michigan
Midwest EB-5 Regional Center, LLC 13/02/2015 Kentucky
New Jersey Regional Center, LLC 09/03/2015 New Jersey
North Carolina Center for Foreign Investments, LLC  03/12/2013 North Carolina
Palm Coast Florida Regional Center 18/03/2015 Florida
Silicon Valley Venture Investment Regional Center 25/02/2015 California
South Florida EB-5 Regional Center 15/08/2014 Florida
South West Bio Fuel RC LLC 29/09/2014 Texas
Tucker Development Corporation Regional Center 02/23/2015 Michigan
Unibex Global Corporation 30/05/2008 Texas
USA Now Regional Center 28/03/2014 Texas
Victorville RC 20/10/2010 California

Dấu “*” bên cạnh tên của một trung tâm địa phương cho thấy trung tâm địa phương này hiện tại đang đưa ra quyết định kháng cáo đến văn phòng kháng cáo hành chính USCIS
 
Các trung tâm khu vực đã được xoá bỏ từ chương trình EB-5 có thể không thu hút, tạo ra hoặc thúc đẩy các nhà đầu tư hoặc đầu tư cho bất cứ dự án nào liên quan đến EB-5, hoặc tham gia vào các chương trình đầu tư nhập cư khác.
 
Lưu ý: Trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. USCIS có kế hoạch cập nhật định kỳ trang này, nhưng không đòi hỏi việc cập nhật danh sách các trung tâm khu vực, đã hoàn tất kịp thời hoặc chính xác, trong việc chấm dứt đầu tư. Bất kỳ lợi ích hoặc sự tín nhiệm nào trên thông tin này đều được cung cấp đúng với nguy cơ rũi ro của các bạn. Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem tại trang website của USCIS
 
Trang thông tin này không đại diện cho một loại hình thông báo hay tư vấn pháp lý nào. Các nhà đầu tư tiềm năng phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính, trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào. Muốn biết thêm thông tin vui lòng vào website investor.go
 
Để xem lại các thông tin đã được cập nhật trên trang này, các bạn có thể tìm trên website của USCIS theo địa chỉ ImmigrantlnvestorProgram@dhs.uscis.gov hoặc các bạn cũng có thể gửi thông tin theo địa chỉ bên dưới
 
  • USCIS Headquarter, immigrant investor Program 
  • 131 M Street NE; Mailstop 2235
  • Washington, DC 20529
 
Nguồn: uscis.gov


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.