U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Di trú Mỹ - Tin tức di trú - Di trú Hoa Kỳ - Tư vấn di trú

Thẩm tra giấy tờ các đương đơn tại Tòa Lãnh Sự
Thẩm tra giấy tờ các đương đơn tại Tòa Lãnh Sự 02/11/2014 | 5:00 PM
Trong một cuộc phỏng vấn xin chiếu khán (visa), những thông tin nào cần kiểm tra và làm cách nào những thông tin này được tổng hợp trong thủ tục thẩm tra? Những thông tin lưu trữ được cất giữ và được duyệt xét qua hệ thống...
xem chi tiết >>>
Di trú: Bảo lãnh con nuôi
Di trú: Bảo lãnh con nuôi 28/10/2014 | 10:54 AM
Trong luật di trú thì việc bảo lãnh theo diện thân nhân được coi là đơn giản nhất và là một diện bảo lãnh được nhiều người biết đến nhất, nhưng lại có rất nhiều người không biết rằng con nuôi là một thành phần quan trọng trong việc bảo lãnh theo diện thân nhân.
xem chi tiết >>>
Làm gì khi phải nộp đơn I-601?
Làm gì khi phải nộp đơn I-601? 30/09/2014 | 10:10 AM
Tại Hoa Kỳ, một số người không hợp lệ để nộp đơn xin Thẻ Xanh vì họ không còn giữ diện nhập cảnh hợp lệ, hoặc họ đã làm điều gì đó bất hợp pháp, và Sở di trú yêu cầu họ phải nộp đơn I-601.
xem chi tiết >>>
Thay đổi phí xin thị thực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014
Thay đổi phí xin thị thực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014 12/09/2014 | 8:10 PM
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa điều chỉnh phí xin thị thực. Biểu phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014. Tất cả các đương đơn sẽ trả phí theo biểu phí có hiệu lực tại ngày trả phí. Ngoại trừ những phí thị thực định cư được trả cho Trung tâm Thị thực Quốc gia
xem chi tiết >>>
Quy định mới về đơn miễn hiện diện bất hợp pháp
Quy định mới về đơn miễn hiện diện bất hợp pháp 10/09/2014 | 5:53 PM
Theo thông báo của Sở Di Trú, quy định mới này sẽ không được áp dụng cho thân nhân của thường trú nhân và những thân nhân trực thuộc nào mà chỉ bị extreme hardship (tức là cực kỳ khó khăn) cho thân nhân nào mà không phải người phối ngẫu hoặc cha mẹ.
xem chi tiết >>>
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.