U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Hỏi đáp

Hỏi đáp

HỎI-ĐÁP THƯỜNG GẶP

Tôi có cần phải biết tiếng Anh để trở thành một thường trú dân của Mỹ?
Không, đây không phải là một yêu cầu.
Lãi suất của hợp doanh hữu hạn được bảo vệ như thế nào?
Giấy chứng nhận hợp doanh hữu hạn phải được đăng ký với chính quyền Bang New York một cách công khai. Thỏa thuận hợp doanh hữu hạn liệt kê rõ tên và phần trăm lợi nhuận của các đối tác hữu hạn. Các chứng thư cho các tài sản đầu tư được giữ dưới tên của hợp doanh hữu hạn. Chứng thư cũng nên được công khai. Điều này có nghĩa là tài sản không thể được bán, thế chấp hoặc bị thay đổi mà không cần tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hợp doanh hữu hạn. NYPRC chỉ làm việc với những dự án và đối tác EB5 kinh nghiệm và uy tín. Chúng tôi cá nhân hóa việc cung cấp sự thẩm định nghiêm ngặt cho từng doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với các dự án hoặc doanh nghiệp EB5 để lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính một cách tích cực và thực tế và chúng tôi đảm bảo việc đầu tư EB-5 của chúng tôi cùng với đối tác song hành cho sự an toàn của nhà đầu tư. Chúng tôi đã duy trì một thành tích đặc biệt cho các nhà đầu tư của chúng tôi và sự an toàn cho những khách hàng uy tín.
Đầu tư của tôi có được đảm bảo không?
Không, luật pháp yêu cầu đầu tư phải có “rủi ro “mà không có bảo đảm hoặc quyền cứu xét.
Những rủi ro của tôi là gì?
Cũng như trong bất kỳ sự đầu tư nào, luôn có rủi ro thiệt hại hoàn toàn. Theo quy định Mỹ, tất cả các nguồn đầu tư phải có rủi ro. Tất cả nhà đầu tư được cung cấp những tài liệu tham khảo đầy đủ cho phép xác minh độc lập những thông tin trong bản cáo bạch đầu tư.
Tôi có nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của mình trước khi đầu tư?
Vâng. NYPRC kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài tham khảo ý kiến các cố vấn tài chính của mình để được tư vấn đầu tư thông qua chương trình này.
Tại sao tôi phải đầu tư trước khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh của tôi?
Những công ty đầu tư và khu vực trung tâm chỉ định chấp nhận nhà đầu tư EB5 bằng cách gửi tiền trong tài khoản treo chờ hồ sơ I-526 được chấp thuận. Nguồn đầu tư chỉ được chuyển khoản ngay khi hồ sơ được chấp thuận trừ phi có sự thoả thuận trong bản ghi nhớ.
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.