U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Hỏi đáp

Hỏi đáp

HỎI-ĐÁP THƯỜNG GẶP

Tôi có thể tìm thấy bản sao của các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan để nghiên cứu?
Vui lòng tham chiếu tại trang web Sở Di Trú Mỹ (www.uscis.gov).
Tôi có cần luật sư di trú riêng của mình để chuẩn bị và nộp hồ sơ đầu tư định cư (I-526 và I-829)?
Không, mỗi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào dự án EB-5 sẽ thỏa thuận đại diện riêng biệt với một luật sư di trú mà họ chọn hoặc với một luật sư đề cử bởi dự án.
Quy trình xử lý hồ sơ là gì?
Các nhà đầu tư nước ngoài phải hoàn thành ba giai đoạn của quy trình hồ sơ để trở thành thường trú dân Mỹ Bước 1: Để đạt được hồ sơ đầu tư định cư, các nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ I-526 hoàn chỉnh đến Sở Di Trú Mỹ (USCIS) cùng với những chứng từ chứng minh rằng việc đầu tư đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB5. Bước 2: Nếu nhà đầu tư nước ngoài đang cư trú tại Mỹ và đã nhận được chấp thuận hồ sơ I-526, họ có thể đạt thường trú dân có điều kiện bằng cách nộp hồ sơ I-485 hoàn chỉnh đến Sở Di Trú Mỹ. Nếu cư trú bên ngoài nước Mỹ, các nhà đầu tư nước ngoài phải nộp đơn xin visa định cư tại một lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Bước 3: Trong thời gian 90 ngày trước khi hết hạn của thời gian có điều kiện, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xóa bỏ điều kiện mẫu I-829 hoàn chỉnh đến Sở Di Trú Mỹ . Trong hồ sơ này, nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh rằng đầu tư được duy trì trong thời gian hai năm đầu có điều kiện, và phải tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ. Sau khi hồ sơ I-829 được phê duyệt, điều kiện của thẻ xanh được gỡ bỏ và trạng thái thường trú dân chính thức được cấp cho nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình của nhà đầu tư dưới 21 năm tuổi.
Những thông tin và chứng từ nào được yêu cầu?
- Chứng từ xác định nhân thân của nhà đầu tư và các thành viên đi kèm. - Nguồn tiền đầu tư: Tiền đầu tư phải đến từ một nguồn hợp pháp. Nguồn tiền hợp pháp bao gồm: lợi nhuận từ việc bán tài sản, cổ phiếu hoặc trái phiếu, lợi nhuận kinh doanh, giao dịch kinh doanh, quà tặng, thừa kế.
Sự khác biệt giữa thẻ xanh "điều kiện" và "vĩnh viễn" là gì?
Theo quy định, nhà đầu tư được phê duyệt visa định cư EB5 sẽ nhận được thẻ xanh "có điều kiện", được cấp lại sau hai năm, phụ thuộc vào tình trạng gỡ bỏ điều kiện. Nói cách khác, hai thẻ xanh cung cấp các quyền và đặc quyền như nhau. Thẻ xanh có điều kiện là thẻ xanh tạm thời có giá trị hai năm. Một năm và chín tháng sau khi được cấp, nhà đầu tư có ba tháng để nộp hồ sơ đến USCIS xác minh rằng tất cả nguồn tiền đã được đầu tư và tạo ra việc làm. Khi điều kiện được gỡ bỏ, hiện trạng thường trú dân được ban hành và thẻ xanh vĩnh viễn được cấp.
Nếu đơn I-526 của tôi được chấp thuận bởi USCIS, mục đích của yêu cầu và phỏng vấn từ phía lãnh sự quán là gì và khi nào thì tôi nhận được "thẻ xanh"?
(A) Nếu nhà đầu tư cư trú bên ngoài nước Mỹ, họ phải chờ thông báo từ Lãnh sự quán Mỹ tại nước sở tại để chuẩn bị chứng từ cho cuộc phỏng vấn xin visa. Mục đích của thủ tục này là để đảm bảo rằng nhà đầu tư và gia đình của mình trải qua kiểm tra y tế, cảnh sát, an ninh và lịch sử di trú trước khi visa thường trú có điều kiện được cấp. Tại cuộc phỏng vấn, các viên chức lãnh sự có thể giải quyết những vấn đề này và thông tin được in trên hồ sơ I-526, bao gồm cả việc yêu cầu nhà đầu tư tóm tắt bản chất của việc đầu tư định cư của mình. (B) Nếu nhà đầu tư ở tại Mỹ, họ có thể nộp hồ sơ I-485, cùng với các chứng từ đi kèm, hồ sơ có thể được nộp tại văn phòng thích hợp của USCIS.
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.