U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

H-1B Visa chủ nhân và người xin việc cần biết những gì?

Nhiều phần trăm là chúng ta sẽ vẫn thấy có chương trình xổ số chiếu khán (visa) diện H-1B trong năm nay. Sau đây là một số góp ý mà các chủ nhân và người xin việc diện chiếu khán H-1B cần quan tâm.

 
Số chiếu khán H-1B có sẵn hiện nay là 58,200. Ngoài ra, còn thêm 6,800 chiếu khán được dành cho công dân nước Chí Lợi (Chile) và Tân Gia Ba (Singapore). Và còn thêm 20,000 chiếu khán H-1B được dành cho những người có bằng cấp học vấn từ cao học (master degree) trở lên và đã tốt nghiệp từ những trường đại học ở Hoa Kỳ.
 
Cần nhớ ngày nộp đơn là ngày 1 tháng Tư năm 2015. Các chủ nhân nên để ý đến thời gian chuẩn bị hồ sơ. Điều này bao gồm cả thời gian nộp và nhận được giấy xác nhận Đơn (Thỏa Thuận) Điều Kiện Lao Động. Vì thế, việc hoạch định kỹ lưỡng thủ tục nộp Đơn H-1B là điều quan trọng để thuê mướn công nhân diện H-1B trong tài khóa mới của Sở di trú bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2015.
 
Thời gian Sở di trú USCIS chấp nhận đơn H-1B bao lâu? Câu trả lời tùy theo số Đơn H-1B mà Sở di trú sẽ nhận được trong 5 ngày làm việc đầu tiên, từ Thứ Tư, ngày 1 Tháng Tư năm 2015 đến Thứ Ba, ngày 7 Tháng Tư năm 2015. Nếu Sở di trú nhận số đơn H-1B đủ tiêu chuẩn trong 5 ngày làm việc đầu tiên, họ sẽ loan báo ngay sau đó, có thể là Thứ Ba, ngày 7 Tháng Tư năm 2015 về thủ tục quay xổ số chiếu khán H-1B.

H-1B Visa chủ nhân và người xin việc cần biết những gì?
 
Hai vấn đề, công việc làm và những điều kiện mà công nhân diện H-1B phải có, đều cần phải hội đủ tiêu chuẩn. Đối với công việc mà chiếu khán H-1B yêu cầu phải là “công việc đặc biệt”. “Công việc đặc biệt” là một việc làm đòi hỏi:
 
 • (1) Sự ứng dụng thực hành cũng như lý thuyết của một người có kiến thức cao rộng;
 • (2) phải có bằng cử nhân hoặc cao hơn trong lãnh vực chuyên môn đặc thù. Bằng cấp của đương đơn trong lãnh vực chuyên môn phải phù hợp về nhu cầu công việc của chủ nhân.
 
Lệ phí nộp đơn tùy theo loại và mức độ thuê mướn của chủ nhân H-1B. Lệ phí có thể từ US$ 825 đến US$ 5,550. Tất cả chủ nhân được yêu cầu trả lệ phí nộp đơn căn bản là US$ 325 cho đơn H-1B. Thêm vào đó, hầu hết các chủ nhân được yêu cầu trả thêm lệ phí US$ 750 hoặc US$ 1,500. Họ cũng phải trả lệ phí Truy Tìm Và Chống Việc Gian Lận là US$ 500 và thêm lệ phí US$ 2,000 nếu chủ nhân muốn thuê từ 50 công nhân trở lên tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, chủ nhân hoặc người xin việc có thể trả lệ phí duyệt xét ưu tiên không bắt buộc là US$ 1,225 nếu muốn thủ tục được duyệt xét nhanh hơn nếu đơn của họ được chọn để tham gia chương trình xổ số.
 
Đơn (Thỏa Thuận) Điều Kiện Lao Động: Chủ nhân tương lai phải có một giấy xác nhận của Sở Lao Động rằng họ đã nộp Đơn (Thỏa Thuận) Điều Kiện Lao Động trong lãnh vực nghề nghiệp. Trên đơn này, người chủ nhân xác nhận rằng người công nhân có chiếu khán phi-di-dân diện H-1B sẽ được trả lương không ít hơn các nhân viên khác có cùng loại công việc. Thêm vào đó, các chủ nhân được yêu cầu trả phí tổn duyệt xét đơn.
 
Việc đăng bố cáo Đơn (Thỏa Thuận) Điều Kiện Lao Động và lưu giữ hồ sơ công cộng. Bố cáo Đơn (Thỏa Thuận) Điều Kiện Lao Động phải được đăng tại nơi làm việc hoặc nơi có một liên đoàn lao động, trước khi nộp Đơn (Thỏa Thuận) Điều Kiện Lao Động. Bố cáo phải được đăng trong 30 ngày trước khi nộp đơn này.

Tóm tắt về H-1B visa

 
 • H-1B Visa dành cho các lao động có chuyên môn
  • Các loại đơn
  • Đơn I-129 được nộp bởi chủ thuê
 • Đơn DS-160 được nộp bởi ứng viên
 • Các loại phí:
  • Phí xử lý cơ bản là $325
  • Phí xử lý có bảo hiểm là $1.225 (không bắt buộc)
  • $750 (được nộp bởi chủ thuê có 25 nhân viên trở xuống) HOẶC $1500 (được nộp bởi chủ thuê có hơn 25 nhân viên) phí ACWIA
  • Phí chống gian lận $500
 • Quá trình phê duyệt thường mất 3 đến 6 tháng
 • Xử lý có bảo hiểm có thể mất thời gian ít hơn là 15 ngày

Lê Minh Hải - Báo Trẻ Online

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.