U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Di trú: Immigration Accountability Executive Actions

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, Tổng Thống Obama công bố với công dân Hoa Kỳ một khuôn khổ cho kế hoạch của ông về vấn đề di dân, và cũng được gọi là “Immigration Accountability Excutive Actions,” và phát hành một số chỉ thị của Bộ An Ninh Nội Ðịa để cung cấp thêm chi tiết. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2014, Tổng Thống Obama đã ban hành hai bản giác thư đặt ra chỉ thị bổ sung để hiện đại hóa và tinh giản hệ thống thị thực và tích hợp những người nhập cư và người tị nạn vào cơ cấu của xã hội chúng ta. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những điểm đã nêu ra trong kỳ công bố của Tổng Thống Obama cũng như những giác thư và chỉ thị.
 
Deferred Action là gì? Deferred Action không phải là sự thường trú và cũng giúp cho những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trở nên hợp pháp. Lý do là vì tài năng và tài nguyên của Bộ An Ninh Nội Ðịa có giới hạn cho nên vì muốn tiếp tục tập trung nguồn lực để chấp hành trục xuất những cá nhân gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc một nguy cơ đối với an toàn công cộng, Bộ An Ninh Nội Ðịa sẽ chú tâm truy tố những thành phần quan trọng để tránh chi tiêu trong những trường hợp ưu tiên thấp, chẳng hạn như những người đã đến Hoa Kỳ lúc là trẻ em và đáp ứng các nguyên tắc quan trọng.

Di trú: Immigration Accountability Executive Actions
Di trú: Immigration Accountability Executive Actions (Ảnh: minh họa)
 

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

 
1) Theo chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) hiện hành, đương đơn phải dưới 31 tuổi kể từ ngày thông báo DACA ban đầu tức là ngày 15 tháng 6 năm 2012. Chương trình DACA mới sẽ được sửa đổi và bỏ đi giới hạn của tuổi nghĩa là đương đơn ở từng lứa tuổi điều được nộp đơn nếu hội đủ những điều kiện còn lại.
 
2) Theo chương trình DACA được chấp hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2012, đương đơn phải chứng minh rằng đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 đến ngày hôm nay. Ðiều kiện này được thay đổi rằng đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 1 năm 2010.
 
3) Theo chương trình DACA được chấp hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2012, giấy phép đi làm được cấp có hiệu nghiệm 2 năm. Ðiều kiện được tăng lên thành 3 năm. Những hồ sơ xin gia hạn, giấy phép đi làm được cấp có giá trị 3 năm. Sở Di Trú đang tìm kiếm và lựa chọn phương sách để tăng thời gian giá trị của những giấy phép đi làm đã được cấp có giá trị 2 năm sang thành 3 năm.
 
Sở Di Trú sẽ bắt đầu nhận đơn DACA theo chương trình mới trong vòng 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 

Deferred Action for Parental Accountability (DAPA)

 
Sở Di Trú sẽ tạo ra một quy trình mới, tương tự như DACA, cho những cá nhân như sau: (1) có con là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân vào hoặc trước ngày 20 tháng 11 năm 2014; (2) đã liên tục có mặt tại Hoa Kỳ từ trước ngày 1 tháng 1 năm 2010; và (3) có mặt tại Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có mặt tại thời điểm yêu cầu DAPA. Các cá nhân này phải trải qua kiểm tra lý lịch và không lọt vào phải thành phần cần phải trục xuất như đã nêu trong những phần các của giác thư. DAPA sẽ được cấp cho một khoảng thời gian ba năm. Sở Di Trú sẽ bắt đầu nhận đơn DAPA trong vòng 180 ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 
Tuy rằng những điều kiện đã được nêu ra, chúng tôi khuyên rằng những quí vị nào có ý định nộp đơn xin quyền lợi theo chương trình DACA and DAPA, quí vị nên đợi tới khi nào Sở Di Trú chính thức ra hướng dẫn và phương sách để nộp đơn để tránh vấn đề tiền mất tật mang.
 

LS.Nguyễn Ngọc Chương - Người Việt Online

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.