U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

EB-5 làm thế nào để chứng minh một nguồn quỹ hợp pháp

Một trong những yêu cầu quan trọng cho việc nhập cư theo chương trình EB-5 visa là chứng minh tài sản của chúng ta bắt đầu từ một nguồn tài chính hợp pháp.Việc này quyết định sự thành công trong việc nộp đơn giai đọan I-526.Sau khi bạn đã được chấp nhận, Sở di trúnhập tịch Mỹ sẽ kiểm tra một lần nữa các tài sản hợp pháp của bạn.Các tài liệu phải được chung cấp đầy đủ chứng minh một nguồn quỹ hợp pháp.
 
visa EB-5 làm thế nào để chứng minh một nguồn quỹ hợp pháp
 
“Tài sản nào được coi là nguồn quỹ hợp pháp”
 
- Đầu tiên là tiền bạn được thừa hưởng từ một người khác ( cha mẹ, anh chị em, ông bà, con cháu).Sở di trú và nhập tịch Mỹ không khó khăn trong quá trình đòi hỏi chứng minh số tiền thừa hưởng kiếm được như thế nào từ lúc ban đầu.
 
- Bất cứ nguồn kinh phí nào việc nói trên phải cung cấp bằng chứng vế việc số tiền đó từ đâu mà ra.Tiền lương từ thu nhập việc làm, làm chủ các doanh nghiệp, thu nhập đầu tư, chiến thắng trong xổ số:
 
+ Các tài liệu chứng minh thu nhập bạn là người lao động
+ Trong trường hợp bạn là chủ một doanh nghiệp, phải có giấy chứng minh sự tồn tại của việc kinh doanh, giấy sở hữu doanh nghiệp, giấy chứng minh tài chính trong 5  năm
+ Các nguồn lợi nhuận phải xác định trong nước , bạn đã đóng thuế cá nhân chưa.Nếu quốc gia không có thuế cá nhân , bạn được miễn.Nếu là doanh nghiệp bạn phải cung cấp tài liệu bạn đóng thuế cho nhà nước đấy đủ, trước khi việc chuyển tiền được thực hiện.
Sở di trú và nhập tịch Mỹ sẽ không chấp nhận quỹ của các bạn vì những lý do sau :
+ Các nguồn tiền từ các hoạt động phạm pháp trong nước và nước ngoài
+ Các nguồn thu nhập không có giấy tờ khai thuế , có dấu hiệu rữa tiền
+ Các nguồn thu nhập từ buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi, nói chung là các nguồn tiền không giao dịch được qua ngân hàng và không co báo cáo thuế đầy đủ
 
“Người nộp đơn visa EB-5 có thề lấy tiền từ các khoản vay của mình”
 
+ Người nộp đơn vay với tư cách cá nhân và chịu trách nhiệm trả nợ
+ Khoản vay được bản đảm bằng tải sản người nộp đơn
+ Các khoản vay không được vượt quá tài sản thế chấp vay
Đầu tư mỹ  - theo Định cư mỹ

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.