U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Thượng viện đồng ý tái phê duyệt 3 năm cho chương trình EB5

Thượng viện nhất trí thông qua tái phê chuẩn 3 năm cho Chương trình EB5 trung tâm khu vực.
 
 Ngày 02 tháng 8 năm 2012, Thượng viện Mỹ biểu quyết nhất trí tái phê chuẩn cho Chương trình EB-5 khu vực đã rất thành công, và ba chương trình khác bao gồm S.3245 - E-verify và tái phê chuẩn của J-1 và thị thực lao động dành cho khối tôn giáo.
 
Mặc dù đạo luật đã đề xuất một tái phê chuẩn thường trực cho chương trình, việc tái phê chuẩn ngắn hạn tạm thời được đón nhận nồng nhiệt từ các thành viên trong ngành EB5.
 
Quốc hội đã đồng ý về nguyên tắc cho một tái phê chuẩn 3 năm cho Chương trình Trung tâmKhu vực. Quốc Hội đang trong giai đoạn tạm ngưng, và sẽ thụ lý vấn đề này thông qua việcđình chỉ các quy tắc (không có cuộc tranh luận sàn) đôi khi trong đầu tháng Chín sau khi kết thúc giai đoạn tạm ngưng.

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.