U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Các lựa chọn cho người lao động không định cư sau khi chấm dứt việc làm

Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) đang cung cấp thông tin cho những người lao động không định cư chấm dứt việc làm một cách tự nguyện hay là không tự nguyện. Những người lao động này họ có thể có một vài lựa chọn cho việc duy trì ở lại Hoa Kỳ trong thời gian họ được phép lưu trú dựa trên các quy tắc và quy định hiện hành.

Dưới đây là tổng hợp các lựa chọn dành cho người lao động không định cư muốn ở lại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian lưu trú được phép chấm dứt hợp đồng lao động. Xin lưu ý rằng không phải tất cả sự lựa chọn bên dưới đều cung cấp giấy phép làm việc. 

Thời gian gia hạn 60 ngày

Các quy định cho phép thời gian gia hạn tùy ý cho phép người lao động trong diện E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1, hoặc phân loại TN (và những người phụ thuộc họ)  được coi là đã duy trì trạng thái sau khi ngừng việc làm đến tối đa 60 ngày hoặc cho đến cuối thời hạn hiệu lực, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Trong khoảng thời gian này, những người lao động có thể duy trì tình trạng không di cư của họ nếu người sử dụng lao động mới nhanh chóng thay mặt họ nộp đơn yêu cầu gia hạn cư trú (ví dụ.., đơn yêu cầu thay đổi chủ lao động H-1B cho người lao động ở tình trạng H-1B).

Ngoài ra, những người lao động có thể duy trì ở lại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian được phép lưu trú nếu họ kịp thời nộp đơn chuyển đến tình trạng không di cư mới (chẳng hạn như tình trạng không định cư của khách B-2) hoặc đơn điều chỉnh tình trạng nếu đủ điều kiện.

Những người lao động không thể nộp đơn thay đổi trạng thái kịp thời hoặc không thể tìm được chủ lao động mới để nộp đơn thay đổi chủ lao động cho người lao động một cách kịp thời , có thể được yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ khi kết thúc thời gian gia hạn này.

Các lựa chọn cho người lao động không định cư sau khi chấm dứt việc làm
 
 

Chuyển đến một chủ lao động mới

Quy tắc chuyển đổi cho phép người lao động hiện tại ở tình trạng H-1B bắt đầu làm việc cho một chủ lao động mới ngay sau khi chủ lao động nộp đúng đơn yêu cầu H-1B mới với USCIS mà không cần đợi đơn yêu cầu được chấp thuận.

Ngoài ra, một người lao động với một đơn xin điều chỉnh tình trạng (mẫu I-485) đã chờ xử lý trong vòng ít nhất 180 ngày với đơn xin thị thực nhập cư hợp pháp (mẫu I-140) có khả năng chuyển đổi đơn thị thực nhập cư cơ bản sang một lời mời làm việc mới trong cùng phân loại nghề nghiệp hoặc tương tự với cùng một chủ lao động hoặc một chủ lao động mới. Điều này thường được gọi là “tính di động”.

Thay đổi tình trạng

Những người lao động có thể sử dụng thời gian gia hạn tùy ý lên đến 60 ngày để nộp đơn xin thay đổi tình trạng không định cư của họ, điều này có thể bao gồm việc thay đổi tình trạng để trở nên phụ thuộc của người phối ngẫu vợ/chồng (ví dụ, H-4, L-2). Một số cá nhân trong tình trạng không định cư phụ thuộc có thể đủ điều kiện để ủy quyền việc làm tùy theo tình trạng, bao gồm cả vợ/ chồng của người không định cư E-1, E-2, E-3 hoặc L-1. Thêm vào đó, Một số vợ/ chồng của những công nhân H-1B có thể đủ điều kiện xin phép làm việc nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
 
Những lựa chọn không định cư khác có thể bao gồm cả tình trạng học sinh, sinh viên (F-1) hoặc tình trạng khách du lịch (B-1 hoặc B-2). Lưu ý rằng, theo luật định, những khách du lịch không định cư B-1 và B-2 được loại trừ đặc biệt từ “chương trình lao động có kỹ năng hoặc không có kỹ năng” ở Hoa Kỳ. Chắc chắn những sinh viên học sinh F-1 theo quy định có thể tham gia vào việc làm được giới hạn.
 
Lưu ý: Việc nộp đơn đăng ký không phù hợp để thay đổi trạng thái kịp thời sẽ thu phí, hoặc dừng lại, sự tích lũy của sự hiện diện bất hợp pháp cho đến khi đơn đăng ký được điều chỉnh. Ví dụ: nếu một cá nhân nộp đơn đăng ký không phù hợp để thay đổi tình trạng trước khi kết thúc thời gian gia hạn 60 ngày của người nộp đơn, họ sẽ không được gộp vào sự hiện diện bất hợp pháp trong khi đơn đăng ký vẫn đang chờ xử lý ngay cả sau khi thời gian gia hạn 60 ngày đã trôi qua. Nếu đơn đăng ký cuối cùng được chấp thuận, thì trạng thái của cá nhân đó sẽ được thay đổi và được coi là đã ở trong thời kỳ hiện diện được ủy quyền trong toàn bộ thời gian đơn đăng ký đang chờ xử lý. Nếu đơn đăng ký bị từ chối, thì cá nhân đó bắt đầu gộp vào sự hiện diện bất hợp pháp vào ngày sau quyết định từ chối.

Thay đổi tình trạng và người lao động

Những người lao động có thể sử dụng tùy ý thời gian gia hạn đến 60 ngày để tìm kiếm một tình trạng không di dân mới do người sử dụng lao động tài trợ trong cùng một tình trạng hoặc tình trạng khác nhau. Ví dụ,  tùy thuộc vào các sự kiện cụ thể được trình bày, người lao động L-1 có thể đủ điều kiện nhận việc làm mới theo phân loại TN, E-3 hoặc H-1B1. Việc nộp đơn kịp thời xin thay đổi tình trạng sẽ ngăn chặn sự gộp vào của sự hiện diện bất hợp pháp cho đến khi đơn được điều chỉnh ( xem ở trên) Tuy nhiên, việc nộp đơn như vậy sẽ không trao quyền làm việc ở vị trí mới trong thời gian chờ nộp đơn và sẽ không gia hạn giấy phép làm việc nếu phân loại ban đầu không còn hiệu lực. Một số đơn có thể đủ điều kiện để xử lý cao cấp với một khoản phí bổ sung.

Điều chỉnh tình trạng

Một số người lao động có thể đủ điều kiện để tự nộp đơn xin thị thực nhập cư đồng thời với việc điều chỉnh đơn xin tình trạng. Ví dụ về phân loại người nhập cư đủ điều kiện để tự nộp đơn bao gồm khả năng đặt biệt EB-1, Miễn trừ quyền lợi quốc gia EB-2 hoặc Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Những người lao động với đơn điều chỉnh đang được xử lý nhìn chung thường đủ điều kiện duy trì ở lại Hoa Kỳ và nhận được giấy phép lao động (EAD).

Thời gian được phép lưu trú- Hoàn cảnh bắt buộc tài liệu việc làm

Người lao động là người thụ hưởng đơn xin thị thực nhập cư dựa trên việc làm đã được phê duyệt (Mẫu I-140) có thể đủ điều kiện cho một trường hợp hấp dẫn EAD trong tối đa một năm nếu họ:
  • Không có sẵn thị thực nhập cư cho họ trong Bản tin Thị thực của Bộ Ngoại giao, và
  • Đối mặt với những tình huống bắt buộc
Lưu ý: Hoàn cảnh bắt buộc EAD là một biện pháp dự phòng tùy ý nhằm hỗ trợ một số cá nhân trên con đường trở thành thường trú nhân hợp pháp bằng cách ngăn chặn nhu cầu đột ngột rời khỏi Hoa Kỳ. được coi là đang trong thời gian lưu trú được phép và sẽ không tích lũy sự hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi EAD còn hiệu lực.

Đẩy nhanh tiêu chí

Một số trường hợp có thể yêu cầu điều chỉnh nhanh, bao gồm các đơn xin thay đổi tình trạng sang tình trạng phụ thuộc bao gồm đủ điều kiện để được phép làm việc. Ví dụ, một đơn xin thay đổi trạng thái từ H-1B sang L-2 có thể đủ điều kiện điều chỉnh nhanh nhằm tránh tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Rời khỏi Hoa Kỳ

Những người lao động có thể lựa chọn rời khỏi Hoa Kỳ. Đối với những người lao động H-1B và O đã lựa chọn rời khỏi Hoa Kỳ sau khi ngừng việc không tự nguyện, chi phí vận chuyển hợp lý đến nơi cư trú cuối cùng ở nước ngoài của người lao động phải do người sử dụng lao động H-1B hoặc người sử dụng lao động O và người bão lãnh O chịu trách nhiệm, nếu có. 
 
Khi ở nước ngoài, người sỡ hữu H-1B có thể tìm kiếm việc làm tại Hoa Kỳ và được tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong bất kỳ khoảng thời gian còn lại nào của tình trạng H-1B của họ. Những người tìm kiếm một phân loại khác mà họ có thể đủ điều kiện có thể hoàn thành đơn đăng ký hoặc quy trình kiến nghị ở nước ngoài và tìm cách tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
 
Nguồn: uscis.gov


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.