U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Nước Mỹ

Nước Mỹ

Những điều cần biết về Số An sinh xã hội

Số An Sinh Xã Hội là số mà chính quyền Hoa Kỳ cấp cho người mới định cư, giúp chính quyền theo dõi thu nhập của quý vị để tính số tiền an sinh xã hội quý vị có thể được hưởng. 

 
Với tư cách là một thường trú nhân, quý vị có thể xin Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number hay SSN). Số An Sinh Xã Hội là số mà chính quyền Hoa Kỳ cấp cho quý vị. Số này giúp chính quyền theo dõi thu nhập của quý vị để tính số tiền an sinh xã hội quý vị có thể được hưởng. Ngân hàng và những cơ quan khác nhau như trường học cũng sử dụng số An Sinh Xã Hội để nhận dạng quý vị. Và quý vị có thể được hỏi số An Sinh Xã Hội khi thuê căn hộ hoặc mua nhà.
 
Cơ quan chính phủ phụ trách chương trình An Sinh Xã Hội được gọi là Sở An Ninh Xã Hội (Social Security Administration). Tìm văn phòng Sở An Sinh Xã Hội gần nơi của quý vị nhất bằng cách:

 • Hỏi thăm bạn bè hoặc hàng xóm để tìm văn phòng An Sinh Xã Hội gần nhất.
 • Gọi số 1-800-772-1213 trong khoảng  từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Có sẵn thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Có sẵn cả dịch vụ thông tin miễn phí.
 • Tìm điạ chỉ trên những trang màu xanh trong danh bạ điện thoại.
 • Xem trang web của Sở An Sinh Xã Hội tại điạ chỉ: http://www.socialsecurity.gov hoặc : http://www.segurosocial.gov/espanol/ ( tiếng Tây Ban Nha).

Quý vị không cần điền mẫu đơn hoặc đi đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin số An Sinh Xã Hội nếu:
 
 • Quý vị đã xin số hoặc thẻ An Sinh Xã Hội khi làm đơn xin thị thực nhập cư VÀ
 • Quý vị đã làm đơn xin thị thực nhập cư trong tháng Mười năm 2002 hoặc sau đó VÀ
 • Quý vị từ 18 tuổi trở lên khi tới Hoa Kỳ.

Trong trường hợp này, thông tin cần thiết để cấp số An Sinh Xã Hội cho quý vị đã được Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Tổ Quốc gởi tới Sở An Ninh Xã Hội. Sở An Sinh Xã Hội sẽ cấp cho quý vị một số An Sinh Xã Hội và gởi ảnh thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị tới cùng địa chỉ mà USCIS đã gởi thẻ Thường Trú Nhân cho quý vị. Thường thì quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội của mình trong vòng 3 tuần lễ sau khi tới Hoa Kỳ. Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội nếu quý vị không nhận được thẻ An Sinh Xã Hội của mình sau khi tới Hoa Kỳ ba tuần hoặc nếu quý vị thay đổi điạ chỉ nhận thư sau khi đến Hoa Kỳ và trước khi quý vị nhận được thẻ An Sinh Xã Hội của mình.
 
Quý vị phải tới phòng An Sinh Xã Hội để xin số An Sinh Xã Hội nếu:

 • Quý vị đã không yêu cầu cấp số An Sinh Xã Hội hoặc thẻ An Sinh Xã Hội khi xin thị thực nhập cư HOẶC 
 • Quý vị đã nộp đơn xin thị thực nhập cư trước tháng 10 năm 2002 HOẶC 
 • Quý vị dưới 18 tuổi khi tới Hoa Kỳ.

Một đại diện An Sinh Xã Hội sẽ giúp quý vị làm đơn xin số An Sinh Xã Hội. Hãy mang theo những giấy tờ dưới đây khi đến văn phòng để nộp đơn:

 • Giấy khai sinh hoặc những giấy tờ khác như hộ chiếu cho biết năm sinh và nơi sinh VÀ
 • Giấy tờ cho biết tình trạng nhập cư của quý vị, gồm giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ. Giấy tờ này có thể là Thẻ Thường 

Trú Nhân hoặc hộ chiếu có đóng dấu nhập cư hoặc dán nhãn thị thực/ chiếu khán (visa)
 
Số An Sinh Xã Hội sẽ được gởi cho quý vị bằng đường bưu điện. Quý vị sẽ có thẻ An Sinh Xã Hội khoảng hai tuần sau khi Sở An Ninh Xã Hội nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nếu như họ cần xác minh bất kỳ giấy tờ nào của quý vị, quý vị sẽ phải chờ lâu hơn để lấy số An Sinh Xã Hội.


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.