U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Nước Mỹ

Nước Mỹ

Định cư mỹ theo diện đoàn tụ gia đình

Nếu đương đơn muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, quý vị phải đi qua nhiều bước thủ tục pháp lý.
 

Tổng quan và thủ tục pháp lý định cư Mỹ

Người thường trú hợp pháp (tức người đã có “thẻ xanh”, sau đây gọi tắt là thường trú nhân) là kiều dân ngước ngoài được cấp đặc quyền sống và làm việc lâu dài ở Mỹ. Nếu quý vị muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, quý vị phải đi qua nhiều bước thủ tục pháp lý.
 

Điều kiện:

 
- Nếu người bảo lãnh là công dân Mỹ (tức đã nhập tịch), họ có thể làm đơn xin bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:
 
    + Chồng hay vợ
 
    + Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi
 
    + Con cái chưa kết hôn trên 21 tuổi
 
    + Con cái đã kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào
 
    + Anh chị em, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi, hay
 
    + Cha mẹ, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi.
 
- Nếu người bảo lãnh là thường trú nhân (có “thẻ xanh”), họ có thể làm đơn bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:
 
    + Chồng hay vợ, hay
 
    + Con cái chưa kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào.
 
Trong mọi trường hợp, người bảo lãnh phải có khả năng cung cấp chứng cứ về mối quan hệ.
 

Các loại hình ưu tiên

 
Nếu quý vị muốn nhập cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, quý vị phải có số visa nhập cư được dựa trên loại ưu tiên phù hợp với quý vị.
 
Những người xin nhập cư được chia theo các loại theo hệ thống ưu tiên. Người thân gần gũi với công dân Mỹ, gồm cha mẹ, người hôn phối và trẻ em chưa kết hôn dưới 21 tuổi, không phải chờ số visa nhập cư vì nó sẵn có ngay khi đơn xin cấp visa được Bộ Di Trú Mỹ chấp thuận. Số visa nhập cư sẽ có sẵn tức thì. Người thân còn lại phải chờ số visa nhập cư có sẵn theo những ưu tiên sau:
 
    + Ưu tiên thứ nhất: Con cái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ;
 
    + Ưu tiên thứ hai: Vợ/chồng và của thường trú nhân Mỹ và con cái chưa kết hôn (dưới 21 tuổi) của người xin nhập cư; con cái chưa kết hôn của thường trú nhân Mỹ;
 
    + Ưu tiên thứ ba: Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ;
 
    + Ưu tiên thứ tư: Anh chị em của công dân Mỹ.
 
Ngay khi Bộ Di Trú Mỹ nhận được đơn xin cấp visa của quý vị, họ sẽ chấp thuận hay từ chối. Bộ Di Trú sẽ thông báo cho người nộp đơn một khi đơn xin được chấp thuận. Bộ Di Trú sau đó sẽ gửi đơn xin cấp visa đã được chấp thuận tới Bộ Trung Tâm Cấp Visa Quốc Gia (National Visa Center). Đơn xin của quý vị sẽ được giữ lại tại trung tâm để xếp hàng chờ số visa. Trung tâm sẽ thông báo cho quý vị khi nhận được đơn xin visa và thông báo lần nữa khi số visa nhập cư đến lượt quý vị. Quý vị không cần liên hệ trung tâm Cấp Visa Quốc Gia, nếu quý vị không thay đổi địa chỉ hay có sự thay đổi hoàn cảnh cá nhân, hay người bảo lãnh có những thay đổi ảnh hưởng đến điều kiện xin visa nhập cư. (vd: khi đương đơn bước qua tuổi 21, đã kết hôn, ly dị, hay cái chết của vợ/chồng v.v…)

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.