U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Quốc hội mở rộng Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5

Ngày 30/09 vừa qua Quốc Hội đã thông qua "DIỄN ĐÀN NGHỊ QUYẾT" (gọi tắt là CR), ngoài việc tạm thời tài trợ cho chính phú Liên Bang Hoa kỳ, còn mở rộng cho phép Chương trình trung tâm khu vực EB-5 tiếp tục hoạt động dưới sự giảm sát của bộ An Ninh Hoa Kỳ.


Mặc dù, các thành viên của Quốc Hội trong diễn đàn CR này đã dành thêm thời gian để xem xét các dự án thiết lập lại ủy quyền dài hạn, điều này có thể giúp đỡ việc tăng cường giám sát và tính thanh liêm của chương trình. Chương trình trung tâm khu vực EB-5 này có sự hỗ trợ của hai đảng Hạ viện và Thượng viện.

Quốc hội mở rộng Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5
 
CR này đã được Quốc Hội thông qua, chương trình EB-5 sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bất kì sự sửa đổi nào, chẳng hạn như việc tăng giá hay thay đổi trình độ học vấn.
 
Chính quyền của chương trình trung tâm khu vực EB-5 sẽ tiếp tục thông qua vào ngày 11 tháng 12 năm 2015,  các đối tác có thể tiếp tục nộp đơn kiến nghị và ứng dụng những điều này theo qui định của liên bang hiện thời.

Chính quyền của chương trình trung tâm khu vực EB-5 sẽ tiếp tục thông qua vào ngày 11 tháng 12 năm 2015,  các đối tác có thể tiếp tục nộp đơn kiến nghị và ứng dụng những điều này theo qui định của liên bang hiện thời.
 

Tổng quan EB-5
 

  • I-526 chiếm tỉ lệ phê duyệt lên đến 45% từ quý cuối và chiếm 153% so với năm trước.
  • I-829 chiếm tỉ lệ tiếp nhận lên đến 10% kể từ quý cuối, chiếm tổng cộng 15% so với năm trước.
  • Năm nay I-526 chiếm tỉ lệ thành công một cách rõ rệt, sắp xỉ khoảng 90%. Tỉ lệ thành công đơn kiến nghị 829 sắp xỉ khoảng 99% và tỉ lệ thành công cho đơn xin việc đã được phê duyệt sắp xỉ khoảng 85%.


Sự tuyên bố từ IIUSA
 

Năm 1992 kể từ khi thành lập, chương trình này đã trở thành một nền kinh tế phát triển quan trọng trong cộng đồng khắp các nước Hoa Kỳ, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện kết cấu kinh tế hạ tầng và cung cấp ngân sách cần thiết cho các dự án mà đáng lẻ ra sẽ không có được những điều này, đặc biệt là trong bối cảnh của sự suy thoái.
 
Hơn 3 năm qua kể từ khi thiết lập lại ủy quyền, chương trình đã phát triển phổ biến như là một nguồn nhân lực cho sự tài trợ của những dự án phát triển kinh tế quan trọng, tuy nhiên điều quan trọng hơn thế nữa là đã tiếp tục tạo ra công ăn việc làm tại Mỹ, tất cả miễn phí cho những người nộp thuế.

Sự thiết lập ủy quyền của chương trình này đã được thị trưởng của hội nghị Mỹ, hiệp hội của các quốc gia, hội đồng của cơ quan phát triển tài chính, các phòng ban và chính phủ địa phường tán thành, tất cả những cộng đồng này đã được hưởng lợi ích sâu sắc từ tác động kinh tế của chương trình này.


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.