U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Khu vực tạo việc làm mục tiêu

Có được chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu (TEA) cho một dự án EB-5 có thể là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5. Khoản đầu tư EB-5 bắt buộc hạ từ 1 triệu đô la còn 500.000 đô la nếu dự án EB-5 được tiến nhà trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu. Để được chỉ định như là một TEA, dự án EB-5 phải được đặt ở khu vực nông thôn hoặc ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu được yêu cầu trong đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5. Nếu bạn đầu tư vào Trung tâm Khu vực, họ sẽ cho bạn biết liệu các dự án có đặt trong một TEA hay không.
 
Đầu tư EB5 - Khu vực tạo việc làm mục tiêu
Dự án CMB khu vực trung tâm (CMB Export LLC)
được thành lập ở bang California vào ngày 13 tháng một năm 1997
 

Khu vực nông thôn thuộc TEA là gì?

 
Có một loạt các tiêu chí cụ thể mà một dự án EB-5 phải có địa điểm đáp ứng được các tiêu chuẩn cho khu vực nông thôn thuộc TEA. Các khu vực nông thôn phải không nằm trong khu vực thống kê đô thị được chỉ định bởi Văn phòng Quản Lý và Ngân sách Hoa Kỳ. Khu vực nông thôn cũng không được năm ở ngoại thành của một thị trấn hay thành phố có dân số 20.000 người hoặc hơn như được quy định qua Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Nếu địa điểm của dự án thuộc một khu vực nông thôn tại thời điểm đầu tư EB-5, thì nó có thể được chỉ định là TEA.
 

Khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao thuộc TEA là gì?

 
Một địa điểm dự án EB-5 phải trải qua tỉ lệ thất nghiệp ít nhất à 150% theo mức trung bình quốc gia Hoa Kỳ thì mới nhận được chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu do thuộc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Các khu vực thất nhiệp cao cũng phải nằm ở các hạt hoặc các khu vực thống kê đô thị có dân số 20.000 người hoặc hơn. Một dự án EB-5 có thể nhận được chỉ định TEA nếu địa điểm chính của dự án đặt ở khu vực thất nghiệp cao vào thời điểm tiến hành đầu tư EB-5.
 

Làm thế nào để nhận được Chỉ định TEA

 
Chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu được xem như một phần của đơn I-526. Đương đơn xin EB-5 visa phải cung cấp đủ bằng chứng rằng dự án của họ đặt trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu bằng cách nộp Thư Chỉ định TEA lên USCIS. Có một số mẫu bằng chứng có thể chứng tỏ rằng đầu tư EB-5 sẽ được thực hiện trong một TEA. Một số lời khuyên để có đủ bằng chứng cho chỉ định TEA bao gồm:
 
  • Liên hệ với Văn phòng Thống kê Thất nghiệp theo Khu vực của Địa phương (LAUS) thuộc Cục Thống Kê Lao Động để có được các tin chuyên ngành đã được công bố
  • Có một bức thư từ cơ quan chính phủ của tiểu bang để cung cấp bằng chứng về khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao
  • Cung cấp các tài liệu thống kê khác

 

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.