U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Trở thành một Trung tâm Khu vực

Tại sao nên trở thành một Trung tâm Khu vực EB-5?
 

Có rất nhiều lợi thế cho các tổ chức kinh doanh khi nhận chỉ định Trung tâm Khu vực EB-5 từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Trở thành một Trung tâm Khu vực là một phương thức hấp dẫn cho một dự án kinh doanh để gây vốn lãi suất thấp. Chỉ định Trung tâm Khu vực cũng có thể bổ sung tính hợp pháp cho một dự án kinh doanh, khiến nó dễ dàng thu hút vốn đầu tư hơn từ các nhà đầu tư EB-5 và các nguồn đầu tư khác. Chỉ định Trung tâm Khu vực cũng khiến một số yêu cầu của USCIS ít nghiêm ngặt hơn cho những đương đơn xin EB-5 visa. Các Trung tâm Khu vực được tổ chức với những yêu cầu tạo việc làm khoan dung hơn các dự án EB-5 cá nhân. Thay vì cần phải tạo 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp, Các Trung tâm Khu vực có thể đáp ứng yêu cầu tạo việc làm EB-5 bằng cách tạo ra 10 công việc toàn thời gian trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh. Và một lợi thế khác là các Trung tâm Khu vực có thể được thông qua trước vì vậy các nhà đầu tư EB-5 không cần phải thông qua tất cả các yêu cầu cần thiết để tạo một dự án EB-5 mới. Các Trung tâm Khu vực cũng có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn vì không có giới hạn về số lượng đương đơn EB-5 có thể đầu tư vào các dự án cụ thể miễn là mỗi đương đơn phải đáp ứng những yêu cầu về tạo việc làm. Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể của từng tổ chức sẽ luôn xác định việc chỉ định Trung tâm Khu vực có phải là thuận lợi nhất hay không.
 

Làm thế nào để trở thành một Trung tâm Khu vực EB-5

 
Hầu như bất kỳ ai cũng có thể điều hành một Trung tâm Khu vực. Không yêu cầu giấy phép đặc biệt để có được chỉ định Trung tâm Khu vực. Những mô hình kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện để trở thành Trung tâm Khu vực EB-5 bao gồm các cơ quan chính phủ, các mối quan hệ đối tác, hoặc bất kỳ một cơ sở thương mại của Hoa Kỳ đang tồn tại khác. Mỗi Trung tâm Khu vực phải có được sự phê duyệt của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Chỉ định Trung tâm Khu vực từ USCIS này đòi hỏi một quá trình nhiều giai đoạn cần sự đóng góp của nhiều chuyên gia khác nhau. Chí phí để được phê duyệt Trung tâm Khu vực khá khác nhau. Chỉ với chính Đơn xin cơ bản, được gọi là đơn xin I-924 có phí 6.230 đô la để nộp cho USCIS. Tuy nhiên, toàn bộ phí phê duyệt thường đắt hơn thế và phần lớn phụ thuộc vào chi phí sử dụng dịch vụ của các chuyên gia EB-5 khác nhau.
 

Các bước để trở thành một Trung tâm Khu vực EB-5

 
Có 6 bước chính mà một tổ chức cần theo để có được phê duyệt Trung tâm Khu vực EB-5 từ USCIS. Những bước đó như sau:
 

1. Xác định phạm vi của Trung tâm Khu vực

 
Có lẽ bước quan trọng nhất trong quá trình phê duyệt Trung tâm Khu vực là việc tổ chức kinh doanh cần xác định phạm vi địa lý và kinh tế của dự án. Bước này bao gồm việc xác định địa điểm, ngành công nghiệp, khoản đầu tư yêu cầu, và mô hình kinh doanh của Trung tâm Khu vực
 

2. Sử dụng các dịch vụ của các chuyên gia - những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình chỉ định Trung tâm Khu vực

 
Phải có được những chuyên gia ngành để họ có thể bắt đầu làm việc theo những yêu cầu cá nhân của phê duyệt Trung tâm Khu vực. Phải thuê một nhà kinh tế học để chuẩn bị các báo cáo tạo việc làm và tính toán công việc. Nhà kinh tế học cũng phải xác định liệu Trung tâm Khu vực sẽ được đặt tại Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu hay không. Nếu trung tâm được đặt tại TEA, khoản đầu tư EB-5 bắt buộc có thể thấp hơn cho mỗi nhà đầu tư nhập cư. Nhà lập kế hoạch kinh doanh phải đưa ra kế hoạch kinh doanh. Một ngân hàng hoặc một đại lý chứng từ ủy thác cũng có thể cần thiết nếu khoản đầu tư được chia thành các tài khoản ủy thác. Một luật sư chứng khoán của công ty sẽ đảm bảo các khoản đầu tư được kết cấu phù hợp và tuân thủ tất cả các quy định SEC. Và, cuối cùng, một luật sư nhập cư sẽ giúp tiến hành xin chỉ định Trung tâm Khu vực từ USCIS.
 

3. Nộp đơn I-924 lên USCIS

 
Đơn I-924 là đơn thực tế được gửi lên USCIS để xin chỉ định Trung tâm Khu vực. Đơn này thường được chuẩn bị bởi luật sư nhập cư với sự hỗ trợ của các chuyên gia đã nêu ở trên.
 

4. Nộp đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 lên USCIS

 
Đơn I-526 sẽ phác ra những dự án EB-5 cụ thể mà Trung tâm Khu vực sẽ tiến hành. Ngay khi được duyệt, đơn I-526 cũng có thể giúp các nhà đầu tư EB-5 cá nhân lấy được thẻ xanh có điều kiện của họ để họ có thể chuyển đến Hoa Kỳ. Cá nhân đương đơn xin EB-5 visa nộp đơn I-526 với tư cách cá nhân mặc dù Các Trung tâm Khu vực có thể thuê luật sư nhập cư cho các đương đơn này. Các Trung tâm Khu vực có thể ký quỹ một số hoặc tất cả quỹ đầu tư cho tới khi đơn I-526 của đương đơn đó được duyệt.
 

5. Trung tâm Khu vực quản lý các dự án của mình và đảm bảo tuân thủ theo USCIS

 
Trung tâm Khu vực phải quan sát các nhà đầu tư của mình và theo dõi những yêu cầu tạo việc làm từ các dự án. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một báo cáo tuân thủ hàng năm, được gọi là I-924a lên USCIS. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp các giấy tờ chứng từ cho Ủy Ban Chứng Khoán và Hối Đoái và các cơ quan quản lý chứng khoán khác của tiểu bang và khu vực.
 

6. Đương đơn xin EB-5 visa nộp đơn I-829

 
Bước cuối cùng của quá trình xin EB-5 visa cho đương đơn là nhà đầu tư cá nhân là nộp đơn I-829 của họ. Đơn này chứng minh họ đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của chương trình EB-5. Ngay khi được duyệt, I-829 có thể cho phép nhà đầu tư nhận thường trú hợp pháp (thẻ xanh). Mặc dù đơn do các cá nhân đương đơn xin EB-5 visa nộp nhưng Trung tâm Khu vực vẫn cung cấp bằng chứng chứng thực rằng yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng từ hoạt động đầu tư.

EB5 investors

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.