U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Tỉ lệ xét duyệt I-526/829/924 chương trình EB-5 từ USCIS năm 2013

Tỉ lệ xét duyệt đơn I-526/829/924 cho chương trình EB-5 từ USCIS năm 2013
 

Tỉ lệ xét duyệt đơn I-526/829/924 cho chương trình EB-5 từ Sở Di trú Mỹ - USCIS năm 2013 được thể hiện qua bảng sau:


Tỉ lệ xét duyệt đơn I-526/829/924 cho chương trình EB-5 từ USCIS năm 2013
 
Nguồn: Sở di trú Mỹ - USCIS

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.