U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Visa đi Mỹ ''Luật Đầu tư Định cư EB5 mới của chính phủ Mỹ''

Visa đầu tư định cư EB-5

Ngày 21 tháng 05 năm 2013, vấn đề cải cách di trú theo diện EB-5, dự luật (H.R. 2131) do Dân Biểu (DB) Darrel Issa (thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang California), đã được chuyển đến Ban Tư Pháp Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ (US Senate Judiciary Committee) để được chấp thuận, sau đó chuyển sang Hạ Nghị Viện.  Điều rất quan trọng là DB Issa là chủ tịch Ban Giám Thị Hạ Nghị Viện (House Committee Oversight) đồng thời cũng là thành viên của Ban Tư Pháp Hạ Nghị Viện (House Judiciary Committee).  Dự luật cải cách di trú H.R. 2131 của DB Issa sẽ ảnh hưởng đến chương trình đầu tư định cư EB-5 ở một số điểm chính gồm:
 
          Sự cấp phép vĩnh viễn (Permanent Reauthorization): Dự luận này sẽ cho phép chương trình EB-5 trở thành vĩnh viễn và không còn thời hạn mỗi 3 năm một lần được tái chấp nhận như trước đây - chương trình EB-5 hiện nay sẽ hết hạn vào năm 2015. Có nghĩa là theo dự luật này, chương trình đầu tư định cư EB-5, nếu được ban hành thành điều luật, sẽ tiếp tục dài hạn mà không cần Quốc Hội Hoa Kỳ tái chập nhận mỗi 3 năm một lần.
 
          Số tiền đầu tư tối thiểu (Minimum Investment): Số tiền đầu tư sẽ được tăng lên để phản ánh sự lạm phát và mất giá trị của đồng đola từ khi chương trình đầu tư EB-5 được quốc hội thông qua từ năm 1990 và giá trị trong tương lai.  Điều này sẽ làm tăng số tiền đầu tư lên gần $300,000, có nghĩa rằng khi dự luật này thông qua và trở thành điều luật thì nhà đầu tư sẽ phải góp gần $800,000 vào một dự án mới có thể tham gia chương trình đầu tư định cư.Có nghĩa là theo dư luật này, chương trình diện đầu tư định cư EB-5, nếu trở thành điều luật, qui định số tiền đầu tư sẽ tăng lên đáng kề, từ $500,000 thành gần $800,000.
 
          Tạo công việc làm (Job Creation): Hiện nay Bộ Công Dân và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) qui định rằng 10 công việc toàn thời gian phải được tạo ra từ số tiền đầu tư trước khi USCIS nhận đơn yêu cầu xóa bỏ điều kiện trên Thẻ Xanh của nhà đầu tư hoặc "trong một khoản thời gian hợp lý sau đó."  Dự luật này đề xướng rằng số lượng 10 công việc làm toàn thời gian phải tồn tại vào thời điểm đơn yêu cầu USCIS xóa bỏ điều kiện trên Thẻ Xanh, đồng thời sẽ cho phép USCIS kéo dài thời gian giữ điều kiện trên Thẻ Xanh thêm một năm để cho nhà đầu tư thêm thời gian tạo ra công việc làm đã được quy định. 
 
            Hiện nay, tuy điều luật EB-5 chỉ qui định nhà đầu tư chứng minh 10 công việc toàn thời gian trong khoản thời gian 2 năm hoặc "trong một thời gian hợp lý trong tương lai" sau khi điều kiện trên Thẻ Xanh được USCIS xóa bỏ, nhưng trên thực tế thì Sở di trú Mỹ sẽ không chấp thuận những hồ sơ có kế hoạch kinh doanh (business plan) và báo cáo kinh tế (economist report) không cho thấy trước khi điều kiện trên Thẻ Xanh được xóa bỏ mà vẫn chưa có đủ 10 công việc toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư.  Và nếu dự luật này được thông qua trở thành điều luật thì việc có 10 công việc toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư là bắt buộc phải có trước khi USCIS xóa điều kiện trên Thẻ Xanh của nhà đầu tư.  Và điều này sẽ giúp những nhà đầu tư tham gia vào dự án sớm trong một tự án có nhiều cơ hội để đáp ứng quy định của USCIS hơn những nhà đầu tư về sau.
 
             Những khu vực kinh tế cần phát triển (Targeted Employment Areas - TEA): Để tránh sự gian lận đưa những khu vực có chỉ số thất nghiệp thấp vào trong những TEA, dự luật này cung cấp:
 
  • 1/ những TEA phải nằm trong cùng một khu địa lý đã được Bộ Lao Động Hoa Kỳ xác định là vùng có ít nhất 150 phần trăm chỉ số thất nghiệp so với chỉ số thất nghiệp của quốc gia
  • 2/ Tổng Thư Ký của Bộ Lao Động Hoa Kỳ sẽ ấn định phương thức xác định một khu vực đủ điều kiện trở thành TEA
  • 3/ USCIS sẽ không bị giới hạn bởi quyết định của bất cứ đơn vị nào rằng một khu vực hiện đang có chỉ số thất nghiệp cao - điều khoản này có thể ngăn cảng sự ấn định các TEA.

              Có nghĩa là những TEA phải có chỉ số thất nghiệp thấp hơn chỉ số của quốc gia 150%, và vị trí dự án phải ở trong vùng của TEA, ví dụ như một dự án có nhiều công trình thì các công trình cũng phải nằm trong vùng đã được Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ ấn định.  Nếu một dự án có nhiều công trình nằm khác tiểu bang hoặc thậm chí khác tỉnh hạt (county) mà USCIS chưa chấp thuận thì hồ sơ của nhà đầu tư cũng sẽ không được USCIS chấp thuận.
 
             Ngăn chặn sự gian lận (Fraud Deterrence): Để ngăn ngừa sự gian lận, dự luật này nghiêm cấm những cá nhân liên quan đến các Trung Tâm Vùng (Regional Center):
 
  • 1/ đã từng phạm pháp những tội phạm được xem là trọng tội dưới đạo luật nhập cảnh và quốc tịch (Immigration and Nationality Act - INA)
  • 2/ là các ngoại kiều đang mong muốn nhập cảnh Hoa Kỳ thuộc đối tượng bị từ chối bởi USCIS bởi các tội phạm khủng bố
  • 3/ đã phạm tội gian dối chứng khóan hoặc đã phạm tội liên quan đến những gian lận về thị trường chứng khoán.  Thêm nữa, dự luật này làm sáng tỏ quyền hạn của Bộ An Ninh Quốc Gia (Department of Homeland Security - DHS) trong việc kiểm tra lý lịch của các giám đốc Trung Tâm Vùng, chủ dự án, quản lý viên công việc của dự án, nhà thầu dự án, các đơn vị quản cáo dự án và bất cứ cá nhân hoặc đơn vị nào có những vai trò quan trọng trong các Trung Tâm Vùng.  DHS có thể rút phép tham gia chương trình đầu tư định cư của bất cứ Trung Tâm Vùng nào vi phạm hoặc có những thành viên quan trọng vi phạm những điều sai qui định luật di trú hoặc cung cấp những thông tin giam dối về việc kiểm tra lý lịch tư pháp của các đơn vị liên quan đến đầu tư định cư EB-5.
     
              Tuân thủ luật chứng khoán (Security Compliance): Dự luận này quy định các Trung Tâm Vùng phải chứng nhận tuân thủ với luật chứng khóan theo đúng luật của Chính Phủ Liên Bang.  USCIS có thể rút phép các Trung Tam Vùng vì sai phạm không cấp giấy chứng nhận hoặc vi phạm những luật chứng khoán.
 
               Cách hiểu đơn giản nhất cho hai điều trên là các đơn vị phát triển dự án cùng Trung Tâm Vùng phải có bằng chứng tuân thủ theo luật chứng khoán được Ban Trao Đổi Chứng Khoán (Security Exchange Commission) ban hành.

Theo: sgvisa

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.