U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

EB-5 con bạn đã đến tuổi 21

Nhiều cá nhân xin thị thực EB-5 có con ở tuổi thiếu niên và tuổi đôi mươi, và vì vậy thường có những câu hỏi phát sinh về việc làm thế nào để đảm bảo rằng cả gia đình có thể định cư tại Hoa Kỳ?. Nguyên tắc cơ bản để trẻ em có được hộ khẩu thường trú thông qua quá trình nhập cư của cha mẹ là những người con trai hoặc con gái phải dưới 21 tuổi mới đủ điều kiện để có được hộ khẩu thường trú dựa trên quá trình của cha mẹ. Tuy nhiên, có một luật được gọi là Child Status Protection Act (CSPA), mà có thể khắc phục tình trạng này đối với hầu hết các gia đình nếu con trai hay con gái dưới 21 tuổi tại thời điểm khi I-526 đơn yêu cầu (đơn yêu cầu nhập cư theo quá trình EB-5) được nộp.
 
Giải pháp cho vấn đề trẻ em quá tuổi trong chương trình EB-5
 
Đạo luật bảo vệ trẻ em có một số yêu cầu, và miễn là những yêu cầu này được thỏa mãn, thì tuổi của con trai hoặc con gái tại thời điểm khi phụ huynh nộp đơn yêu cầu I-526 sẽ được khoá. Đạo luật CSPA cho khóa tuổi nếu theo đúng những điều sau:
 
1.Người sử dụng EB-5 phải nộp dơn I-526 trước khi con trai hay con gái đến 21 tuổi.
 
2. Khi đơn I-526 được chấp thuận, nếu không có tồn đọng theo các hạn ngạch visa EB-5 của người nhập cư, sau đó ngày mà đơn I-526 đã được cấp phát chính với USCIS và tuổi của con trai hoặc con gái được tính từ thời điểm đó, và tuổi được bảo lưu tại thời điểm nộp đơn. Nếu có một công việc tồn đọng theo thị thực nhập cư EB-5, thì bảo lưu tuổi sẽ không thể xảy ra cho đến khi nhà đầu tư EB-5 giải quyết tồn đọng đó. Cho đến nay, người nhập cư EB-5không thường bị tồ đọng công việc, nhưng có chỉ định từ các cơ quan chức nhập cư là một công việc bị tồn đọng có thể phát sinh đối với công dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc do tỉ lệ sử dụng cao của thị thực nhập cư trong thể loại này so với phần còn lại của thế giới. Ngoài ra, nếu đơn yêu cầu I-526 bị từ chối, sau đó tuổi của con trai hay con gái sẽ không khóa dựa trên kiến nghị.
 
3. Nếu tuổi con gái hoặc con trai đã khóa thì một trong những bước cuối cùng phải được thực hiện để khóa tuổi vĩnh viễn. Biện pháp cuối cùng là nộp đơn xin thị thực nhập cư thông qua quá trình lãnh sự hoặc nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng ở Mỹ, và bước này phải được thực hiện trong vòng một năm khi đơn yêu cầu I-526 đã được phê duyệt hoặc khi nộp đơn EB-5
Cứu trợ theo Đạo luật CSPA là một giải pháp cho hầu hết các con trai và con gái quá tuổi, nhưng giải pháp nào cho con trai và con gái trên 21 tuổi trong khoảng thời gian phụ huynh nộp đơn yêu cầu I-526 là những gì? Đối với con trai và con gái quá tuổi thì giải pháp là nhận $ 500.000 từ cha mẹ để cho con trai hay con gái để hội đủ điều kiện của riêng mình cho thẻ xanh EB-5. Ngoài ra, các cha mẹ nộp đơn EB-5, khi có điều kiện thường trú, có thể nộp đơn cho người già ra con trai hay con gái để có được hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, con trai hay con gái có thể hội đủ điều kiện chỉ khi họ vẫn còn chưa lập gia đình, ít nhất miễn là phụ huynh là một thường trú nhân chứ không phải là một công dân. Ngoài ra, thể loại này là một hạn ngạch và công việc tồn đọng hiện nay theo hạn ngạch này là hơn 8 năm.
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu phụ huynh có thể đủ khả năng chỉ có $ 500.000 và có hai con, một trong hơn 21 năm tuổi và một trẻ em khác dưới 21 tuổi? Lựa chọn 1 sẽ được cho cha mẹ để nhập cư theo chương trình EB-5 với người con dưới 21 tuổi, giúp trẻ lớn hơn đến Hoa Kỳ thông qua các nghiên cứu của trường đại học và thị thực làm việc, và sau đó kiến ​​nghị cho trẻ lớn hơn để có được vĩnh viễn cư trú sau khi công việc tồn đọng hạn ngạch của 8 năm. Lựa chọn 2 sẽ cho cha mẹ món quà yêu cầu 500.000 USD để đứa trẻ lớn hơn, người nhập cư, có được quốc tịch sau 5 năm thường trú, và sau đó kiến ​​nghị cho cha mẹ và anh chị em trẻ Nhược điểm của Phương án 2 là nó sẽ mất 6-7 năm cho các trẻ lớn hơn để có được quyền công dân và kiến ​​nghị cho cha mẹ phải có được hộ khẩu thường trú. Em sẽ không nhận được hộ khẩu thường trú là người phụ thuộc của cha mẹ, mà là trong một thể loại riêng biệt và thấp hơn từ cha mẹ với một năm 10-12 thời gian chờ đợi. Cuối cùng, để xử lý nhanh hơn, các bậc cha mẹ sẽ cần kiến ​​nghị cho các em với thời gian là 2-4 năm chờ đợi nếu em vẫn sẽ là dưới 21 tuổi, hoặc 8 năm một lần trên 21. Ngoài ra, ở Mỹ, các quá trình yêu cầu của cha mẹ, người đó sẽ phải ở Mỹ dựa trên một visa thời gian giới hạn như thị thực du học hoặc thị thực làm việc. Điểm mấu chốt là có nhiều thời gian hơn thường trú dựa trên mối quan hệ gia đình.
 
Điểm cuối cùng, cần ghi nhớ là con đã trưởng thành, ngay cả khi họ trên 18 tuổi nhưng dưới 21 tuổi, không thể mang lại cho cha mẹ, anh, chị, em ruột là người phụ thuộc / người hưởng lợi phát sinh theo quá trình nhập cư EB-5. Một EB-5 nộp đơn chỉ có thể mang lại cho một người phối ngẫu và con cái là người phụ thuộc.
 
Có nhiều giải pháp cho vấn đề quá tuổi của trẻ em trong chương trình nhập cư EB-5. Đối với trẻ em quá tuổi, những người vẫn còn dưới 21 tuổi tại thời điểm EB-5 xin cha mẹ nộp đơn yêu cầu I-526, có một giải pháp đơn giản theo Đạo luật Child Status Protection để cho phép trẻ em đó để nhập cư cùng với cha mẹ và anh chị em của họ . Cho người là đã trên 21 tuổi khi các cha mẹ nộp đơn I-526, các giải pháp tiềm năng chính là một khoản tiền từ cha mẹ đứa trẻ, 500.000 USD để đứa trẻ hội đủ điều kiện của riêng mình.
Đầu tư mỹ - theo dinhcumy.org

Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.