U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Tin tức

Tin tức

Chiếu Khán L-1 và EB-1C: Cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam

Hiện nay, nhiều người đã quen thuộc với chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng với chiếu khán (visa) EB5. Chiếu khán đầu tư này vẫn còn ăn khách mặc dù nó vẫn chưa là chương trình đầu tư được duyệt xét nhanh chóng. Sở Di Trú USCIS nói rằng họ sẽ sớm loan báo những quy luật mới về chương trình đầu tư EB5. Số vốn đầu tư tối thiểu đương nhiên sẽ tăng nhưng các quy định gần như không thay đổi.
 
Sau khi một người đầu tư Việt Nam nộp đơn xin chiếu khán EB5, cũng phải mất hơn 5 năm trước khi họ có thể nhận được chiếu khán vì chỉ còn 700 chiếu khán dành cho Việt Nam mỗi năm mà thôi và hơn ba phần tư số chiếu khán này sẽ dành cho các thành viên trực hệ sẽ đi theo người đầu tư đến Hoa Kỳ.
 
Tương tự, chúng ta đang nhìn thấy kết quả của những quyết định của Tòa Bạch Ốc đang áp dụng việc duyệt xét rất khó khăn đối với tất cả mọi loại đơn xin chiếu khán. Ðối với các đương đơn EB5, điều này có nghĩa là số tiền đầu tư phải có nguồn gốc rất trong sáng. Ðiều này sẽ khó khăn nếu tiền đầu tư được chuyển đến Hoa Kỳ qua những phương cách không được Sở Di Trú xem là chính thống.

Sở Di Trú hiện nay cũng đòi hỏi những bằng chứng chi tiết về các nguồn tiền đầu tư EB5, chẳng hạn như nếu người đầu tư nhận tiền đầu tư từ cha mẹ, Sở Di Trú sẽ muốn xem bằng chứng bằng cách nào  mà cha mẹ sở hữu số tiền hợp pháp này.
 
Các nhà đầu tư ở Việt Nam hiện đang tìm kiếm chương trình nào được duyệt xét nhanh hơn, một chương trình không đòi hỏi phải có bằng chứng chuyển tiền hợp pháp, và họ đang nghĩ đến loại chiếu khán L-1.
 
Nhiều công ty hoạt động ở nhiều quốc gia hiện đang hoạt động ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Và họ có nhiều công ty nhỏ với văn phòng hoạt động ở cả hai quốc gia. Một số công ty nhỏ này đã từng chuyển các viên quản lý và nhân viên điều hành làm việc tại các chi nhánh ở Hoa Kỳ với thời gian hạn định nào đó. Họ sẽ đến Hoa Kỳ với chiếu khán L-1.
 
Chiếu khán L-1 có giá trị tối đa 7 năm và không thể xin Thẻ Xanh. Một lợi điểm để xin chiếu khán L-1 là giấy chấp thuận có thể nhận được trong 6 tháng hoặc ngắn hơn.
 
Chiếu khán L-1 đòi hỏi phải có một công ty ở Việt Nam, hoặc phải có một công ty chi nhánh ở Hoa Kỳ. Nhân viên quản lý và nhân viên điều hành nộp đơn xin chiếu khán L-1 phải được thuê mướn bởi một công ty ở Việt Nam ít nhất trong một năm.
 
Cách dễ nhất để bắt đầu tiến trình này là công ty ở Việt Nam mua một công ty hiện đang làm việc tốt đẹp ở Hoa Kỳ, hoặc mua quyền kiểm soát, ít nhất 50%, một công ty đang hoạt động ở Hoa Kỳ. Sau đó người quản lý hoặc nhân viên điều hành có thể được chuyển từ Việt Nam qua làm việc tại công ty ở Hoa Kỳ.
 
Thí dụ, một vài công ty ở Việt Nam đã mua những doanh nghiệp ở Hoa Kỳ về kinh doanh các loại bán dẫn điện tử, kinh doanh nhu liệu (software), bán máy móc, sản xuất gia công nhu liệu, vật dụng xây cất và vật liệu nặng. Khi một công ty ở Việt Nam sáp nhập với một công ty ở Hoa Kỳ, người quản lý hoặc nhân viên điều hành có thể nộp đơn xin chiếu khán L-1. Một người cũng có thể nộp đơn xin chiếu khán L1 để khởi động một doanh nghiệp. Chiếu khán này sẽ cho họ một năm để khởi sự thành lập một công ty chi nhánh ở Hoa Kỳ. Chiếu khán Khởi Ðộng này có thể gia hạn sau một năm, và có thể gia hạn tối đa bảy năm.
 

So sánh chương trình đầu tư EB5 và chiếu khán L-1

 
– Ðương đơn xin chiếu khán L-1 có thể được chấp thuận trong vòng sáu tháng nhưng EB5  đòi hỏi thời gian chờ đợi lâu hơn.
 
– Chương trình EB5 mang lại Thẻ Xanh thường trú, nhưng L-1 chỉ giới hạn tối đa bảy năm như một người có chiếu khán phi di dân.
 
– Ðương đơn xin chiếu khán đầu tư Trung Tâm Vùng EB5 phải đầu tư với một số tiền lớn, nhưng họ không cần phải là người tự điều động việc kinh doanh này. Một quản lý hoặc một nhân viên điều hành diện L-1 phải trực tiếp làm việc hàng ngày với công việc của mình, dù họ không phải đầu tư một số tiền lớn trong công việc ở Hoa Kỳ.
 

Chiếu khán L-1 có thể xin được Thẻ Xanh không?

 
Người có chiếu khán L-1 nếu muốn xin Thẻ Xanh có thể áp dụng hai chọn lựa sau đây: Chọn lựa thứ nhất là nộp đơn xin chiếu khán đầu tư EB5. Ðiều này có thể được chấp thuận trong thời gian làm việc bảy năm theo diện chiếu khán L-1. Chọn lựa thứ hai là chuyển diện L-1 sang diện chiếu khán EB-1C. Loại chiếu khán dựa trên việc làm này được dành cho Những Quản Lý và Nhân Viên Ðiều Hành Liên Quốc Gia. Ðương đơn xin loại chiếu khán EB-1C có những đòi hỏi và yêu cầu rất giống như đương đơn diện L-1.
 
Sau khi chi nhánh ở Hoa Kỳ của một công ty tại Việt Nam tồn tại trong một năm, người có chiếu khán L-1 có thể nộp đơn xin chuyển sang diện EB-1C. Loại chiếu khán EB-1C là chiếu khán di dân và có thể mang lại Thẻ Xanh. Và chiếu khán EB-1C cũng tiện lợi hơn vì nó không đòi hỏi phải có Chứng Chỉ Lao Ðộng. Ðơn dành cho chiếu khán EB-1C rất được quan tâm nếu họ đã từng có hoặc đang có quy chế diện L-1.
 
Ðiểm khác biệt giữa chiếu khán EB-1C và chiếu khán L-1 là chiếu khán L-1 là loại chiếu khán phi di dân dành cho công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời, trong khi EB-1C là loại chiếu khán di dân có thể mang lại Thẻ Xanh.
 

Hai lợi ích chính khi nộp đơn xin diện EB-1C là:

 
– Không đòi hỏi tiền đầu tư. Không giống như diện đầu tư EB5, quý vị không cần phải bỏ vốn đầu tư 1 triệu Mỹ kim hoặc hơn trong một công ty thương mại mới.
 
– Thẻ Xanh không phải là loại có “điều kiện” chỉ có giới hạn hai năm. Thẻ Xanh được cấp cho diện EB-1C là loại thường trú vĩnh viễn.
 
Cơ hội được chấp thuận khá cao nếu đã từng có diện L-1. Ðiều này có nghĩa  nếu quý vị chuyển từ chiếu khán phi di dân L-1 sang loại chiếu khán Thẻ Xanh EB-1C thì xác suất quý vị nắm phần thắng rất cao.

Lê Minh Hải - Báo Trẻ Online
 


Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.