U.S. Investment
CÔNG TY ĐẦU TƯ MỸ - USI
Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ
Hotline: 0909 39 69 99

Dự án

Dự án

Thế mạnh của CMB

Kinh nghiệm:

Là một trong những dự án khu vực trung tâm lâu đời nhất, CMB có đội ngũ nhân viên giàu kiến thức, những người năng động có thể đảm bảo  rằng các nguyên tắc và qui định được tuân thủ để nhà đầu tư hội đủ điều kiện là thường trú nhân hoặc đạt thẻ xanh (Green Card).

Những dự án đầu tư:

Cấu trúc cơ bản của việc đầu tư vào các dự án CMB là như nhau. CMB tập trung vào các nhu cầu của nhà đầu tư và bảo đảm tất cả các khoản đầu tư của CMB đều có sự tham gia từ phía Chính phủ trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cốt lõi. Cấu trúc của mỗi quan hệ hợp tác đầu tư đều có một nền tảng vững chắc và sẽ luôn luôn có các đặc điểm sau.
  •  Việc đầu tư có phương pháp tạo việc làm rõ ràng, được chứng minh và chấp thuận.
  •  Việc đầu tư là mang tính rủi ro thấp với sự hỗ trợ từ phía chính phủ.
  •  Việc đầu tư là đơn giản với một chiến lược hoàn vốn rõ ràng cho các nhà đầu tư.
  •  Việc đầu tư có sự minh bạch trong tất cả các chứng từ tài chính.
  •  Việc đầu tư hạn chế các chi phí có thể được áp dụng đối với các nhà đầu tư.
  •  Việc đầu tư đủ điều kiện là một khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA).
  •  Việc đầu tư có một cấu trúc tổng thể đơn giản.

Sự đơn giản về cấu trúc CMB được thể hiện trong các thông tin đăng tải trên website của CMB. CMB đã đưa ra một chương trình đầu tư định cư với sự hiểu biết và tận dụng nó một cách đơn giản. Một lần nữa, CMB khuyên bạn nên đặt câu hỏi và làm báo cáo phân tích dự án cần thiết cho việc đầu tư lớn như vậy.
Thế mạnh của CMB
Bạn cần biết thêm chi tiết? Vui lòng ĐẶT CÂU HỎI, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua hotline +84 (0) 909 39 69 99 để được tư vấn.